Hässleholms kommun

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.30

Fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00


Förvaltningschef

Rolf Bengtsson, förvaltningschef

Telefon: 0451-26 84 83

 


Inackorderingsbidrag

Du kan ansöka om inackorderingsbidrag, om du har lång resväg eller restid till din gymnasieskola. Om du studerar på en kommunal gymnasieskola, skickar du din ansökan till din hemkommun. Om du studerar på en fristående gymnasieskola, ansöker du om inackorderingsbidrag hos CSN.

Om bidraget

Du kan ansöka om inackorderingsbidrag, om du bor och studerar på en annan ort än din hemort på grund av att du har lång resväg eller lång restid till din gymnasieskola. Om du studerar på en kommunal gymnasieskola, skickar du din ansökan till din hemkommun. Varje kommun har egna bestämmelser om villkor för resvägens och restidens längd och bidragets storlek.


För att ha rätt till inackorderingsbidrag ska du vara mottagen till en gymnasieutbildning i första hand. Inom Skåne och västra Blekinge finns ett samverkansavtal som reglerar att alla elever får söka fritt och blir mottagna till kommunala gymnasieskolor i Skåne och västra Blekinge som sökande i första hand. Går du på en riksrekryterande gymnasieutbildning är du alltid mottagen i första hand. Går du på en gymnasieutbildning utanför Skåne eller västra Blekinge gäller särskilda regler. Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen för mer information.


För att få inackorderingsbidrag från Hässleholms kommun ska du

  • vara folkbokförd i Hässleholms kommun.
  • gå i en kommunal gymnasieskola i Skåne eller västra Blekinge (Karlshamn, Olofström, Ronneby eller Sölvesborg) eller gå på en riksrekryterande gymnasieutbildning.
  • vara under 20 år (Du kan få bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år).
  • ha minst 50 km enkel resa till din gymnasieskola från din folkbokföringsadress.
  • studera på heltid och ha rätt till studiehjälp.
  • vara inackorderad på studieorten.
  • inte samtidigt få resebidrag.


Om du avbryter dina studier

Om du avbryter dina studier, måste du genast anmäla detta till barn- och utbildningsförvaltningen.


Fristående gymnasieskola

Om du studerar på en fristående gymnasieskola, ansöker du om inackorderingsbidrag hos CSN.


Ansök varje nytt läsår

Du måste göra en ny ansökan varje läsår.


Sidan uppdaterades