Ekonomi, resor och boende

Här hittar du information om studiefinansiering,  resor till och från skolan och kontant resebidrag.

Studiefinansiering

Studiehjälpen består av tre olika delar – studiebidrag, extra tillägg och inackorderingsbidrag. Du kan ansöka om studiemedel från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Det gör du hos CSN.

Studiebidrag

Inackorderingsbidrag


Skolk kan påverka din ekonomi

Om du skolkar kan du råka ut för att du blir utan studiefinansiering eller att du behöver betala tillbaka pengar.

Skolk


Resor till och från skolan

Många elever har möjlighet att få ett resekort för resor till och från skolan. Om du har långt till skolan och kollektivtrafik så kan du få kontant resebidrag.

Kontant resebidrag

Gymnasieelevers resande

Sidan uppdaterades