Hässleholms Gymnasium

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Hässleholms Gymnasium

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Hässleholms Gymnasium

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


 

Verksamhetschef

Jan-Olof Olofsson

Telefon: 0451-26 85 37

Skicka meddelande till

Ekonomi, resor och boende

  • Ingen giltig användare vald.

Här hittar du information om studiefinansiering,  resor till och från skolan och kontant resebidrag.

Studiefinansiering

Studiehjälpen består av tre olika delar – studiebidrag, extra tillägg och inackorderingsbidrag. Du kan ansöka om studiemedel från och med höstterminen det år du fyller 20 år.

Studiebidrag

Extra tillägg

inackorderingsbidrag

Studiemedel


Skol kan påverka din ekonomi

Om du skolkar kan du råka ut för att du blir utan studiefinansiering eller att du behöver betala tillbaka pengar.

Skolk


Resor till och från skolan

Många elever har möjlighet att få ett resekort för resor till och från skolan. Om du har långt till skolan och kollektivtrafik så kan du få kontant resebidrag.

Kontant resebidrag

Gymnasieelevers resande

Sidan uppdaterades 2020-08-24