Hässleholms Gymnasium

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Hässleholms Gymnasium

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Hässleholms Gymnasium

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


 

Verksamhetschef

Jan-Olof Olofsson

Telefon: 0451-26 85 37

Skicka meddelande till

Byte av skola eller gymnasieprogram

  • Ingen giltig användare vald.

Byte av gymnasieprogram eller skola före omvalsperiodens slut

Om du går i årskurs 9, kan du göra ett omval under våren. Du gör omvalet på Skånegys webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du hittar slutdatum för antagning till gymnasiet på Skanegy.selänk till annan webbplats.


Byte av gymnasieprogram eller skola före läsårsstarten i årskurs 1

När omvalsperioden är slut, kan du bara få en plats på ett annat gymnasieprogram eller annan gymnasieskola, om det finns plats över efter antagningen av alla elever som sökt i rätt tid. Du kontaktar antagningskansliet för mer information om hur du ska göra.


Byte av gymnasieprogram under gymnasietiden

Om du vill byta gymnasieprogram, så söker du till årskurs 1 på det nya programmet på Skanegy.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du konkurrerar om en plats med grundskoleelever, som ska börja på gymnasiet nästa läsår. Du kontaktar antagningskansliet för att få nya inloggningsuppgifter till Skånegys webbplats.


Byte av gymnasieskola under gymnasietiden

Om du vill fortsätta på ett gymnasieprogram på en annan  gymnasieskola, när du redan har påbörjat dina gymnasiestudier, tar du kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din nuvarande skola. SYV brukar kontakta den skolan, som du hellre vill gå på, för att ta reda på vilka möjligheter som det finns för ett byte. Ibland får du möjligheten att besöka den skolan innan du bestämmer dig definitivt för att byta.


Rektorn på den nya skolan gör en bedömning av vilka möjligheter du har att klara studierna. Din nuvarande individuella studieplan måste kunna samordnas med en ny studieplan. Det är inte alltid som ett byte kan genomföras även om det finns en ledig plats på programmet.


Tänk på att dina möjligheter att få ett gymnasiekort/resebevis, reseersättning och inackorderingstillägg kan påverkas om du byter gymnasieskola.


Sidan uppdaterades 2019-10-15