Betyg och bedömning

I gymnasieskolan sätts betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbete. Betygsskalan har sex steg, fem godkända steg, E-A och F som är ett icke godkänt betyg. Du beställer kopior på dina betyg från din gamla skola.

Examensbevis

Fotograf: Gunvor Borre

Examensbevis och studiebevis

Om du fullföljer dina gymnasiestudier med godkända betyg får du ett examensbevis. Det ersätter det som tidigare kallades för slutbetyg. Om du inte fullföljer utbildningen får du ett studiebevis.


Beställ betygskopia

Gymnasiebetygen förvaras på den skola där du studerade HTS, Jacobsskolan eller IM Jacobsskolan. För att få en kopia på ditt betyg, kontaktar du den skolan som du studerade på. För att vi snabbt ska kunna ta fram ett äldre betyg, behöver vi veta ditt personnummer, vilken utbildning det gäller och vilket år som du avslutade den.

Hässleholms Tekniska skola, HTS

Jacobsskolan (även betyg från IM Jacobsskolan)


Ämnesplaner

Alla ämnesplaner innehåller syfte med redovisning av vilka förmågor och kunskaper som undervisningen ska utveckla hos eleverna. Därefter redovisas kursens centrala innehåll. Slutligen finns en dokumentation av vilka kunskapskrav, som eleven ska uppnå för betyget A, C och E.


Betyg A-F

Du får betyg, när du har avslutat en gymnasiekurs. A är det högsta betyget och F är det lägsta. För att få godkänt i en kurs måste du få minst ett E. Om du har varit borta från skolan, så mycket att din lärare inte har något betygsunderlag, får du ett streck på kursen.


Du kan få följande betyg:

A - Du uppfyller kriterierna för A i sin helhet.

B - Du uppfyller kriterierna för C i sin helhet och
till övervägande del för A.

C - Du uppfyller kriterierna för C i sin helhet.

D - Du uppfyller kriterierna för E i sin helhet och
till övervägande del för C.

E - Du uppfyller kriterierna för E i sin helhet.

F - Du uppfyller inte kriterierna för E.


Du får också betyg på gymnasiearbetet. Du får betyget E om gymnasiearbetet är godkänt och F om det inte uppfyller kriterierna för godkänt.


Meritvärden 

Betygen har följande meritvärden:

A 20 poäng

B 17,5 poäng

C 15 poäng

D 12,5 poäng

E 10 poäng

F 0 poäng


Sidan uppdaterades