Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Jacobsskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stobyvägen 6

281 40 Hässleholm

Reception: 0451-26 86 00

 

 

Studie- och yrkesvägledare

Josefin Antonsson

Telefon: 0451 26 72 77

Skicka meddelande till

Studie- och yrkesvägledning

  • Ingen giltig användare vald.

Studie- och yrkesvägledning på Jacobsskolan

Yrkeslärare och studie- och yrkesvägledare arbetar under utbildningens gång för att eleverna ska få kunskaper om studier- och arbetsliv. Målet är att eleverna ska vara väl förberedda för arbetslivet.


Våra elever får under sin gymnasieutbildning studie- och yrkesinformation klassvis, men kan också boka tid med studie- och yrkesvägledare för enskilda samtal.


Enskilda samtal kan exempelvis handla om:

  • din studieplan
  • val av kurser på gymnasiet
  • vidare studier
  • studieförändringar som byte av kurser, skolbyte, avbrott mm.


Besök

Är du intresserad av att söka till någon av utbildningarna är du välkommen att besöka vårt Öppet Hus under hösten. Går du i årskurs 9 kan du komma och vara med på undervisningen under en dag. Kontakta då din nuvarande studie- och yrkesvägledare för att boka tid för besöket. Det går bra att kontakta oss om du har frågor om våra utbildningar.


Ansökan

Här hittar du mer information om gymnasieskolan och hur du ansöker till gymnasieutbildningar.


Behörig till yrkesprogram

Behörigheten till ett yrkesprogram är att du ska ha betyget E eller högre i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och 5 valfria ämnen från grundskolan.


Programinriktat individuellt val - IMPRO

Saknar du godkänt betyg i matematik eller engelska och max ett av de valfria ämnena från grundskolan kan du söka en IMPRO-plats.


Du som börjar som IMPRO går i samma klass som övriga elever på yrkesprogrammet. Under årskurs 1 läser du upp ditt/dina grundskoleämnen, som du saknar för full behörighet. Därefter läser du första kursen i ämnet på gymnasienivå. Du behöver alltså lägga mer tid på dina studier för att nå yrkesexamen efter tre års skolgång.


Yrkesintroduktion - IMYRK

Saknar du behörighet till nationellt program eller IMPRO? Du saknar kanske godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk från årskurs 9 och är intresserad av något av följande program:

  • Fordons- och transport
  • Restaurang- och livsmedel
  • Vård- och omsorg

Då kan du söka till yrkesintroduktion riktat till något av ovan program. På IMYRK kombinerar du grundskoleämnen med kurser från det yrkesprogram du har intresse av. Om du söker till IMYRK, så blir du kallad till intervju med studie- och yrkesvägledaren innan skolan startar för att påbörja din studieplanering.


Sidan uppdaterades 2018-12-28 av Gunvor Borre

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun