Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms Gymnasium

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Hässleholms Gymnasium

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Hässleholms Gymnasium

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


 

Verksamhetschef

Jan-Olof Olofsson

Telefon: 0451-26 85 37

Skicka meddelande till

Svar på vanliga frågor om gymnasieskolan

  • Ingen giltig användare vald.

Här hittar du svar på många vanliga frågor om gymnasieskolan.

Vanliga frågor
I Hässleholms kommun finns tre kommunala gymnasieskolor - Hässleholms Tekniska Skola (HTS), Jacobsskolan och IM Jacobsskolan.
Nej, det finns inte någon fristående gymnasieskola i Hässleholms kommun.
Du hittar information om de gymnasieprogram, som anordnas på HTS, Jacobsskolan och IM Jacobsskolan under Gymnasieprogram .
Vi anordnar inte Hotell- och turismprogrammet, Humanistiska programmet, Naturbruksprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet. Information om dessa program finns bland annat på www.skanegy.se och www.skolverket.se.
Du hittar information om valet till gymnasiet under Inför gymnasievalet och på Skånegys webbplats .
Du söker till gymnasiet på Skånegys webbplats - www.skanegy.se .
Du hittar skolmatsedeln på gymnasieskolornas webbplatser och under Mat i förskola och skola .
Skolmaten vid Hässleholms Gymnasium är kostnadsfri för dig som elev.
Du hittar information om skolmatens kvalitet under Skolmåltider .
Du hittar information om resor till och från gymnasieskolan under Gymnasiekort och Kontant resebidrag . Du hittar också information om resor under Gymnasieelevers resor .
Information om telefonnummer och e-postadresser till studie- och yrkesvägledare, kuratorer och skolsköterskor finns under Kontakt på HTS , Jacobsskolans och Ungdomscentrums webbsidor.
Alla gymnasieelever har en egen individuell studieplan. Du hittar information om de individuella studieplanerna på Skolverkets webbplats . Individuella utvecklingsplaner finns bara på grundskolan och inte på gymnasiet.
Du hittar information under Elevinflytande i gymnasieskolan .
Du hittar information om arbetet mot kränkande behandling på gymnasieskolornas webbplatser.
Du kontaktar den gymnasieskola, där du studerade. För att vi snabbt ska kunna ta fram ditt betyg, behöver vi veta ditt personnummer, vilken utbildning det gäller och vilket år som du avslutade den.
Du hittar en sammanställning över flera nationella webbplatser, där det finns jämförelser av gymnasieskolors resultat, under Kommun och politik - Kvalitet och jämförelser - Förskola och skola - Jämförelser och utvärderingar .
Du hittar information om vart du vänder dig, om du har synpunkter eller klagomål på gymnasieskolan, under Synpunkter och klagomål på skolan .

Sidan uppdaterades 2015-07-14 av Gunvor Borre

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun