Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunalt aktivitetsansvar

Postadress

Within Hässleholm

Frykholmsgatan 17

281 31 Hässleholm

Besöksadress

Within Hässleholm

Frykholmsgatan 17

281 31 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Kommunalt aktivitetsansvar
Magdalena Alm
Telefon: 0451-26 86 34

Mobil: 0721 99 67 07

Skicka meddelande till

Projekt Within

Within är ett ESF-finansierat projekt, som vänder sig till ungdomar mellan 16 och 25 år. Det är en satsning på att skapa en mötesplats för ungdomar, som står utanför arbetsmarknaden.       

Fokus ligger på att utifrån individuella behov vägleda och stödja ungdomar på vägen mot en meningsfull sysselsättning. Det sker genom flera olika motivationshöjande aktiviteter och stödåtgärder, som får ungdomar att ta ett första eller sista och avgörande steg i riktning mot arbete eller studier.

Mer information

Sidan uppdaterades 2015-12-16 av Gunvor Borre

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube