Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunalt aktivitetsansvar

Postadress

Within Hässleholm

Frykholmsgatan 17

281 31 Hässleholm

Besöksadress

Within Hässleholm

Frykholmsgatan 17

281 31 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

 

Kommunalt aktivitetsansvar
Therese Nilsson
Telefon: 0451-26 86 34

Mobil: 0721 99 67 07

Skicka meddelande till

Studieavbrott

Om du inte börjar på en gymnasieutbildning eller avbryter dina gymnasiestudier kommer du att kontaktas av en studie- och yrkesvägledare för ett planeringsmöte. Det kommunala aktivitetsansvaret är för dig, som är mellan 16 och 20 år och som inte har fullföljt en gymnasieutbildning.

Vem omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret?

Det kommunala aktivitetsansvaret omfattar dig, som

  • inte studerar.
  • inte arbetar.
  • är mellan 16 och 20 år och har gått ut grundskolan men saknar en gymnasieexamen

Vilket är målet med det kommunala aktivitetsansvaret?

Målet är att alla ungdomar har en meningsfull sysselsättning som motiverar till att återuppta eller påbörja en utbildning.


Vad innebär det kommunala aktivitetsansvaret?

Kommunen kontaktar alla mellan 16 och 20 år som inte är inskrivna på någon gymnasieskola och inte har någon fullständig gymnasieexamen. Detta innebär att vi även kontaktar dig, som avslutat tre år på gymnasiet, men som inte har tillräckligt många betyg för att få en examen. En studie- och yrkesvägledare tar kontakt med dig för att höra om du har någon sysselsättning eller om du behöver studievägledning. Du får gärna själv ta kontakt.


Vem har aktivitetsansvaret?

I Hässleholms kommun har IM Jacobsskolan, som lyder under Barn- och utbildningsförvaltningen, hand om det kommunala aktivitetssansvaret.


Hur påverkas din och din familjs ekonomi vid studieavbrott?

Om du avbryter dina gymnasiestudier, påverkas både din egen och din familjs ekonomi. Du förlorar ditt studiebidrag. Även andra ekonomiska stöd, som exempelvis inackorderingstillägg, underhållsstöd, flerbarnstillägg, barnpension och bostadsbidrag, kan påverkas, om du avbryter dina studier. Du bör undersöka vad som gäller just dig och din familj.


Vill du ha hjälp eller mer information, kontakta

Therese Nilsson, KAA-samordnare

mejla Therese eller ring 0721-99 67 07

 

Du kan också vända dig till

Withinlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterades 2018-12-10 av Helén Clargården

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun