Hässleholms kommun

Individuella programmet

Det individuella programmet är för dig, som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program. Du får en egen studieplan, som är anpassad efter dina behov och förutsättningar.

Om programmet

Vi erbjuder sex olika ämnesområden inom det individuella programmet. De här ämnena kan du läsa:

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation.

Vi strävar efter att ge dig en grund för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid. Under studietiden har vi ett nära samarbete med de olika verksamheter som är knutna till dig, för att kunna ge dig så bra förutsättningar inför vuxenlivet som möjligt.

På det individuella programmet kan du i samråd med rektor läsa en kombination av ämnesområden och ämnen från gymnasiesärskolans nationella program. Efter avslutade studier får du ett gymnasiesärskolebevis över innehållet i din utbildning.

Anpassad undervisning

På individuella programmet lägger vi stor vikt vid att anpassa undervisningen utifrån varje elevs behov, intresse och förutsättningar. Kommunikation och tydliggörande pedagogik genomsyrar all verksamhet. Du ges möjlighet att kommunicera utifrån dina egna förutsättningar och din vardag dokumenteras med hjälp av olika digitala verktyg.

Skola

  • Norrängskolan

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: