Hässleholms kommun

Fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation ger dig grundläggande kunskaper och erfarenheter inom de yrkesområdena. Utbildningen är bred och du kan arbeta inom olika områden.

Om programmet

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten och underhåll i parkmiljöer. Du får träna dig på att arbeta med uppgifter inom fastighetsskötsel och byggnation. Du får också arbeta med arbetsuppgifter på olika anläggningar.

På programmet får du möjlighet att utveckla kunskaper om hur du sköter fastigheter inomhus och anläggningar utomhus. Det kan röra sig om reparationer, lokalvård och måleri. Utomhus kan det vara markarbeten och skötsel av grönytor.

Du får lära dig hur du på rätt sätt ska hantera olika verktyg och hur du sköter redskapen. På programmet får du träna dig att arbeta och samtala med andra och att med god service möta människor.

Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa.

Skola

  • Norrängskolan

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: