Hässleholms kommun

Gymnasieskolor

Bilder på de tre skolorna

Hässleholms gymnasieskolor erbjuder högskoleförberedande utbildning, yrkesutbildning, introduktionsprogram samt utbildningsprogram för elever med särskilda behov. Alla tre skolorna ligger på gångavstånd från Hässleholms centralstation.

Om oss

I Hässleholm finns tre gymnasieskolor, Hässleholms Tekniska skola, Jacobsskolan och Norrängsskolan. Vårt mål är att du ska få kunskaper i en trygg och kreativ studiemiljö. Vi har ett stort utbud av kurser, som ger dig många möjligheter att kombinera dem.

Hässleholms kommun är certifierad inom Teknikcollege och Vård- och Omsorgscollege. Du kan läsa mer om detta på deras respektive webbplats.

Teknikcollege Länk till annan webbplats.

Vård- och Omsorgscollege Länk till annan webbplats.

Från och med läsåret 2023/2024 har alla program grundläggande högskolebehörighet. De kurser som ger den grundläggande högskolebehörigheten går att välja bort, om du inte har behov av det i din utbildning. Vi har ett nära samarbete med många arbetsplatser och flera högskolor och universitet.

Vill du läsa mer om programmen och kursplaner kan du göra det hos Skolverket.

Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Öppettider

Receptionen Hässleholms Tekniska skola, HTS

Måndag till torsdag klockan 7.30-11.45 och 12.30-15.30

Fredagar klockan 7.30-11.45 och 12.30-15

Telefonnummer 0451-26 86 36

Vid lov, studiedagar kan det vara begränsande öppettider.

Läs mer om Hässleholms Tekniska skola

Expeditionen Jacobsskolan

Måndag till fredag klockan 7.30-12.00

Telefonnummer 0451-26 86 00

Skicka e-post till skolan

Vid lov kan det vara begränsade öppettider.

Läs mer om Jacobsskolan

Receptionen Norrängskolan

Måndag till torsdag klockan 7.45-15.30. Stängt för lunch klockan 12-13.

Fredag klockan 7.45-12

Telefonnummer 0451-26 76 12

Vid lov kan det vara begränsade öppettider.

Läs mer om Norrängskolan

Riktlinjer för besök

Alla besökare ska anmäla sig i receptionen oavsett ärende.

Skolan är en arbetsplats för både elever och skolans personal. Det innebär att det endast är de elever på skolan och de som är anställda i verksamheterna som normalt har tillträde till verksamhetens område. Skolan är ingen allmän plats. Det är rektor som bestämmer vem som får vistas på skolan.

Att före detta elever, vårdnadshavare/föräldrar, företag eller organisationer vill besöka skolan är både trevligt och stimulerande. För många besök kan göra att lärmiljön blir påverkad. Elever har rätt till trygghet, studiero och ordning, det medför att alla besök ska planeras i förväg.

Parkeringsinformation

 • Alla parkeringsplatser kräver parkeringstillstånd.
 • Bilburen besökare hänvisas till receptionen för att hämta ett tillfälligt parkeringstillstånd.

Besök av elever

 • Besök av före detta elever eller elever från andra skolor ska alltid bokas i förväg.
 • Kontakta receptionen, lärare eller skolledning för att se om ett besök kan planeras in.
 • Besökare anmäler sig i receptionen samt får en besöksbricka. Denna ska återlämnas då besöket avslutas.
 • Besöket kommer att registreras av den som tar emot besöket hos sig. Uppskatta hur länge besöket kommer att pågå. Detta är nödvändigt för att skolan ska veta hur många som finns i lokalerna vid en eventuell utrymning.

Besök av vårdnadshavare/föräldrar

Spontana besök bör undvikas men följande gäller:

 • Vårdnadshavare/föräldrar ska alltid anmäla sig och sitt ärende i receptionen i entrén.
 • Receptionisten kontaktar den som ärendet berör och undersöker om besöket är möjligt att genomföra. Receptionisten kommer att registrera besöket samt delar ut en besöksbricka.
 • Uppskatta hur länge besöket kommer att pågå. Detta är nödvändigt för att skolan ska veta hur många som finns i lokalerna vid en eventuell utrymning.

Planerade besök

 • Vårdnadshavare/föräldrar träffar skolans personal på den plats som är överenskommet, vanligen vid entrén. Anmälan och registrering av besöket sker i receptionen där en besöksbricka erhålls.

Besök av andra aktörer till exempel företag, föreningar, politiska organisationer

 • Besök av till exempel företag, föreningar och politiska organisationer ska alltid vara bokade i förväg. Ansökan om besök för föreningar och politiska organisationer ska göras skriftligt, kontakta receptionen på respektive skola för mer information, senast 14 dagar före besöket.
 • Besök registreras och preliminär närvarotid antecknas i receptionen. Detta är nödvändigt för att skolan ska veta hur många som finns i lokalerna, om lokalerna skulle behöva utrymmas.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: