Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vård- och omsorgsprogrammet

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Jacobsskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Jacobsskolan

Stobyvägen 6

281 40 Hässleholm

Reception: 0451-26 86 00

E-post: jacobsskolan@hassleholm.se

 

 

Rektor

Mikael Lennartsson
Telefon: 0451-26 72 76

Skicka ett meddelande till:

Vård och Omsorg (VO)

Besök oss på fb

Besök oss på Facebook

Vill du få människor att må bättre? Vill du arbeta med människor som behöver hjälp och stöd? Vill du få möten för livet?

Sök Vård- och omsorgsprogrammet om du vill arbeta inom hälso- och sjukvården eller äldre- och handikappomsorgen, med psykiskt sjuka eller med människor som har behov av särskilt stöd. Utbildningen ger dig, teoretiskt och praktiskt, en helhetssyn på människan som biologisk, psykologisk och social varelse.

I vård- och omsorgsarbete kommer du att möta människor i livets alla skeenden. Din personliga utveckling och mognad har därför stor betydelse. Under utbildningen tränas din inlevelseförmåga och du får en ökad självkännedom. Du måste förstå dig själv för att kunna förstå och bemöta andra med omsorg och respekt. 


Vård- och omsorgscollege

Hässleholms kommun har tillsammans med några andra kommuner i nordöstra Skåne blivit certifierade till Vård- och omsorgscollegelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Vård- och omsorgsprogrammet från och med höstterminen 2017. Det är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar, som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalitet utifrån tio kvalitetskriterier.


Profiler

Vård- och omsorgsprogrammet har inga nationella inriktningar, utan du får i stället möjlighet att specialisera dig inom ett område. På Jacobsskolan kan du välja att specialisera dig inom psykiatri, sjukvård eller socialtjänst.


Du förbereder dig för arbete inom exempelvis

- hälso- och sjukvård

- psykiatri

- socialtjänst


Individuellt val

Du kan läsa kursen Brand och räddningPDF (pdf, 394.9 kB) som individuellt val.


Grundläggande behörighet för högskolestudier

För att få grundläggande behörighet för studier vid högskola och universitet måste du välja kurserna

- svenska 3/svenska som andraspråk 3

- engelska 6

Sidan uppdaterades 2019-04-22 av Gunvor Borre

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun