Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Industritekniska programmet

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Jacobsskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Jacobsskolan

Stobyvägen 6

281 40 Hässleholm

Reception: 0451-26 86 00

E-post: jacobsskolan@hassleholm.se

 

 

Biträdande rektor

Johanna Lindqvist
Telefon: 0451-26 70 23

Skicka ett meddelande till:

Industriteknik (IN)

Besök oss på Facebook

Besök oss på Facebook

Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden 2019-03-28 kommer Industritekniska programmet inte att erbjudas inför läsåret 2019/20. Elever, som redan går på programmet, får fullfölja sin utbildning.

Vill du arbeta praktiskt och självständigt? Är du kreativ, noggrann och tycker om att arbeta med problemlösning? Vill du gå en utbildning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden direkt efter gymnasiet?

Industritekniska programmet är en bred utbildning för dig som vill arbeta med produktionsteknik hos tillverkande företag – en bransch präglad av ny, avancerad teknik och datoriserade arbetsmoment. God förmåga att ta egna initiativ och att lösa problem är egenskaper som värdesätts högt. Du får 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande på några olika arbetsplatser.


Utbildningen består av både teoretiska delar och av praktiskt arbete med modern utrustning och datorprogram som används ute på företag. Programmet ger mycket goda möjligheter till arbete direkt efter studenten.


Teknikcollege

Hässleholms kommun är certifierad inom Teknikcollege. Certifieringen omfattar El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet, Teknikprogrammet och T4 (fjärde året på Teknikprogrammet). Via Teknikcollege har företagen möjlighet att påverka utbildningar, så att eleverna har med sig kunskaper och färdigheter som företagen behöver för att kunna anställa eleverna efter avslutad utbildning.


Inriktningar på Jacobsskolan

» Produkt och maskinteknik

Du lär dig att programmera CNC-styrda maskiner och CAD/CAM-teknik. Du får en kombination av praktisk träning och teoretisk utbildning för att kunna arbeta med design, konstruktion och produktion inom verkstadsindustrin efter gymnasiet.


Du förbereder dig för arbete som exempelvis

- maskinoperatör

- CNC-operatör

- CAD/CAM-tekniker

- design, konstruktion och produktion inom verkstadsindustrin


» Svetsteknik

Du lär dig fem manuella svetsmetoder i olika lägen och fogtyper i olika material. Du ges möjlighet till certifiering enligt svetskommissionens krav till internationell svetsare. Inom plåtteknik lär du dig att använda olika plåtbearbetningsmaskiner. Du lär dig också olika plåtutbredningar.


Du förbereder dig för arbete som exempelvis

- svetsare

- grovplåtslagare


Grundläggande behörighet för högskolestudier

För att få grundläggande behörighet för studier vid högskola och universitet måste du välja kurserna

- svenska 2/svenska som andraspråk 2

- svenska 3/svenska som andraspråk 3

- engelska 6

Sidan uppdaterades 2019-04-24 av Linda Färdig

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun