Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygg- och anläggningsprogrammet

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Jacobsskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Jacobsskolan

Stobyvägen 6

281 40 Hässleholm

Reception: 0451-26 86 00

E-post: jacobsskolan@hassleholm.se

 

 

Rektor

Mikael Lennartsson

Telefon: 0451-26 72 76

Skicka meddelande till

Bygg och Anläggning (BA)

Besök oss på Facebook

Besök oss på Facebook

Väljer du Bygg- och anläggningsprogrammet får du en omväxlande och spännande studietid. Du får en mångsidig och konkurrenskraftig utbildning som öppnar många möjligheter. Grundutbildningen förbereder dig för många yrken inom byggbranschen. Du möter ett arbetsliv som
är mycket varierat med ständigt nya projekt.

Skolverkets film om Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet leder till yrken som till exempel byggnadssnickare, murare eller anläggare. Utbildningen bygger på goda hantverkstraditioner och innehåller många praktiska moment där du självständigt och på ett säkert sätt lär dig hantera olika verktyg och maskiner.

Hammare som hänger i ett par arbetsbyxor.

Inriktningar på Jacobsskolan

» Husbyggnad

Du får kunskap i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och andra lokaler. Du lär dig alla slags snickeriarbeten, som förekommer vid byggnation. Du lär dig att armera, gjuta och efterbehandla betong. Som murare arbetar du med fasader och öppna spisar, sätta kakel samt lägga golvplattor.

 

Under utbildningen har du arbetsplatsförlags undervisning, APL och i årskurs 3 kan har du möjlighet att studera som lärling.


Du förbereder dig för arbete som exempelvis

  • träarbetare/snickare
  • betongarbetare
  • golvläggare
  • murare

 

» Mark och anläggning

Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden 2019-03-28 kommer Iinriktningen Mark och anläggning inte att erbjudas inför läsåret 2019/20. Elever, som redan går på programmet, får fullfölja sin utbildning.


Du lär dig om markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.


Du förbereder dig för arbete som exempelvis

- stensättare

- mark- och anläggningsarbetare

 

Fördjupning

Du kan fördjupa dig inom entreprenörskap eller golvläggning


Grundläggande behörighet för högskolestudier

För att få grundläggande behörighet för studier vid högskola och universitet måste du välja kurserna

- svenska 2/svenska som andraspråk 2

- svenska 3/svenska som andraspråk 3

- engelska 6

Sidan uppdaterades 2019-08-14 av Linda Färdig

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun