Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samhällsvetenskapliga

programmet

Hässleholms Tekniska Skola

Stobygatan 7
281 39 Hässleholm

Receptionen: 0451-26 86 36


Rektor

Jan Zettergren

Telefon: 0451 26 72 62

Skicka meddelande till

Samhällsvetenskap (SA)

Följ Hässleholms gymnasier på facebook

Följ oss på

Facebook

Är du intresserad av vad som händer i världen? Vill du veta vad det är som får människor att bete sig på olika sätt?

SA 2017

Foto: Gunvor Borre

På samhällsvetenskapsprogrammet står kunskap om människan i centrum – människan som enskild individ och tillsammans med andra. Du lär dig förstå hur samhället fungerar, från den lilla bygemenskapen till den stora internationella gemenskapen, i fredstid och situationer präglade av konflikt och oro.

Geografi , historia och religion är centrala ämnen på programmet, men även kommunikation, psykologi och språk är viktiga. Du får träna mycket på att argumentera och uttrycka dig i tal och skrift. Programmet gör dig väl förberedd för vidare studier inom det samhällsvetenskapliga och det beteendevetenskapliga området.


Du kan kombinera Nationell idrottsutbildning, NIU,PDF (pdf, 471.9 kB) i fotboll med Samhällsvetenskapsprogrammet.


Inriktningar på HTS

» Beteendevetenskap

Du fördjupar din förståelse för människors handlande och ställningstaganden. Du får kunskaper om människors utveckling och hur vi lär oss att samspela med andra människor. Du lär dig förstå vikten av ledarskap och får kunskap i konflikthantering. En viktig del är att du ska få tilltro till din egen ledarskapsförmåga. Du lär dig också om hur vi människor agerar i grupp och om hur gruppers åsikter och attityder styr vårt handlande.


» Samhällsvetenskap

Du breddar och fördjupar din förståelse av den värld vi lever i genom att förklara händelser och sammanhang ur olika perspektiv. Du lär dig om det nutida samhällets politiska utveckling, om olika tros- och livsåskådningar och får möjlighet att diskutera etik och moral. Du får göra historiska jämförelser över tid och rum, och du lär dig att förstå hur vårt liv påverkas av de förutsättningar som naturen ger.

Sidan uppdaterades 2017-11-25 av Gunvor Borre

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube