Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gymnasiekort

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Havremagasinet

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00

 

 

Trafikplanerare

Britt Everlönn

Telefon: 0451-26 84 26

Skolskjutshandläggare

Pernilla BengtssonSkicka ett meddelande till

Gymnasiekort

  • Ingen giltig användare vald.

Resebevisen brukar vanligen kallas för gymnasiekort.

Vem kan få ett gymnasiekort?

Du kan få ett gymnasiekort om:

  • du är folkbokförd i Hässleholms kommun.
  • du studerar på en gymnasieskola inom eller utanför Hässleholms kommun.
  • dina dagliga resor mellan din folkbokförda adress och gymnasieskolan överstiger 6 km enkel resa.

Var och när hämtar du gymnasiekortet?

Om du ska börja årskurs 1 på HTS, Jacobsskolan eller IM Jacobsskolan skickar du in en ansökan om gymnasiekort direkt till gymnasieskolan. Du får gymnasiekortet första skoldagen, om du har skickat in ansökan i god tid före skolstarten. Även du som ska börja i årskurs 2 eller 3 får ditt gymnasiekort på skolan vid skolstarten.


Om du går på Christian 4:s Gymnasium, Milnergymnasiet, Riksgymnasiet, Söderportgymnasiet, Wendesgymnasiet eller Österänggymnasiet i Kristianstad, får du gymnasiekortet på skolan. Du behöver inte lämna in någon ansökan.


Om du studerar på en annan gymnasieskola utanför Hässleholms kommun, behöver du inte skicka in någon ansökan. Du hämtar gymnasiekortet på Barn- och utbildningsförvaltningen, Havremagasinet, Väpnaregatan 13 c, 281 50 Hässleholm


OBS! Elev, som är berättigad till gymnasiekort, får åka med buss eller tåg under terminens fem första dagar utan gymnasiekort. Fem dagar gäller från varje enskild skolas terminsstart.


Vad händer om du avbryter dina studier?

Du måste lämna tillbaka ditt gymnasiekort, om du avbryter dina studier, flyttar från Hässleholms kommun eller felaktigt tar emot ett gymnasiekort. Hässleholms kommun kommer att kräva tillbaka pengar från och med det datum, då inte längre har rätt till ett gymnasiekort. Du ska därför meddela Barn- och utbildningsförvaltningen vid ändrade förhållanden.


Vart vänder du dig om du behöver ett nytt gymnasiekort?

Om du förlorar, skadar eller får gymnasiekortet stulet, ska du genast anmäla det till din skola eller barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholms kommun. Du får ett nytt gymnasiekort mot en avgift.


Sidan uppdaterades 2019-04-22 av Gunvor Borre

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun