Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms Gymnasium

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Hässleholms Gymnasium

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Hässleholms Gymnasium

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


 

Verksamhetschef

Jan-Olof Olofsson

Telefon: 0451-26 85 37

Skicka meddelande till

Ekonomi, resor och boende

  • Ingen giltig användare vald.

Här hittar du information om studiefinansiering,  gymnasiekort och kontant resebidrag.

Studiefinansiering

Studiehjälpen består av tre olika delar – studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Du kan ansöka om studiemedel från och med höstterminen det år du fyller 20 år.


Resor till och från skolan

Många elever har möjlighet att få ett gymnasiekortKontant resebidrag kan under vissa förutsättningar betalas ut.

Sidan uppdaterades 2016-01-28 av Gunvor Borre

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun