Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms Gymnasium

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Hässleholms Gymnasium

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Hässleholms Gymnasium

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


 

Verksamhetschef

Jan-Olof Olofsson

Telefon: 0451-26 85 37

Skicka meddelande till

Betyg och bedömning

  • Ingen giltig användare vald.

Vi fick ett nytt betygssystem hösten 2011. Betyg sätts efter en nationell skala med sex steg. A - E står för godkända resultat, medan F står för ett resultat som inte är godkänt.

Examensbevis

Fotograf: Gunvor Borre

Examensbevis och studiebevis

Om du fullföljer dina gymnasiestudier med godkända betyg får du ett examensbevis. Det ersätter det som tidigare kallades för slutbetyg. Om du inte fullföljer utbildningen får du ett studiebevis.


Ämnesplaner

Alla ämnesplaner innehåller syfte med redovisning av vilka förmågor och kunskaper som undervisningen ska utveckla hos eleverna. Därefter redovisas kursens centrala innehåll. Slutligen finns en dokumentation av vilka kunskapskrav, som eleven ska uppnå för betyget A, C och E.


Betyg A-F

Du får betyg, när du har avslutat en gymnasiekurs. A är det högsta betyget och F är det lägsta. För att få godkänt i en kurs måste du få minst ett E. Om du har varit borta från skolan, så mycket att din lärare inte har något betygsunderlag, får du ett streck på kursen.


Du kan få följande betyg:

A - Du uppfyller kriterierna för A i sin helhet.

B - Du uppfyller kriterierna för C i sin helhet och
till övervägande del för A.

C - Du uppfyller kriterierna för C i sin helhet.

D - Du uppfyller kriterierna för E i sin helhet och
till övervägande del för C.

E - Du uppfyller kriterierna för E i sin helhet.

F - Du uppfyller inte kriterierna för E.


Du får också betyg på gymnasiearbetet. Du får betyget E om gymnasiearbetet är godkänt och F om det inte uppfyller kriterierna för godkänt.


Meritvärden 

Betygen har följande meritvärden:

A 20 poäng

B 17,5 poäng

C 15 poäng

D 12,5 poäng

E 10 poäng

F 0 poäng


Sidan uppdaterades 2015-04-13 av Magnus Lindstrand

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun