Har jag rätt att välja grundskola till mitt barn?

Ja, du har rätt att välja skola för ditt barn i hela kommunen eller annan kommun i Skåne eller i fristående skola.