Urvalskriterier Västerskolans fotbollsakademi 7-9, 2022

Varje år tar Västerskolan emot 26 elever till fotbollsakademin som drivs i samarbete med Malmö FF. Du som söker till skolan får göra ett färdighetsprov.

På Västerskolan finns en fotbollsakademi som bedrivs i samverkan med Malmö FF. Till denna antas årligen 26 elever i årskurs 7, som sedan också erbjuds fortsätta sin skolgång på skolan i årskurs 8 och 9.

 

Antagning till fotbollsakademin sker utifrån färdighetsprov, dvs i det här fallet en bedömning av elevens förmågor i fotboll i vid bemärkelse.

 

Information om särskilda rutiner för ansökan kommer att publiceras i god tid innan ansökan inför läsåret 2022/2023.

 

Mer information om Fotbollsakademin och skolvalet till Västerskolan finns på Västerskolans webbplats.

Sidan uppdaterades