Urvalskriterier Montessoriskola F-9, 2022

Om du önskar att ditt barn ska gå på Hässleholms Montessoriskola, måste du aktivt välja skolan. Du ansöker senast den 25 februari 2022.

Nya förtursbestämmelser - inget kösystem

Barn- och utbildningsnämnden i Hässleholms kommun har beslutat om nya förtursbestämmelser. I och med nya antagningsregler försvinner det gamla regelverket med ett kösystem som Hässleholms Montessoriskola tidigare har haft. Du kan fortfarande göra en intresseanmälan till skolan. Det innebär att du som vårdnadshavare får information från skolan inför skolvalet till förskoleklass, samt att du håller kontakten med skolan angående din intresseanmälan.

 

Ansök via e-tjänst

Du ansöker om plats för ditt barn i skolvalet inför förskoleklass senast den 25 februari.

 

Om ditt barn redan går på en annan grundskola, men du vill byta till Hässleholms Montessoriskola kan du ansöka om att byta skola senare än den 25 februari, men då endast till lediga platser på skolorna.


Från och med 2022 ska ansökan göras i vår e-tjänst. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten går det fortfarande bra att ansöka via blankett.

Val inför förskoleklass


Om du önskar att ditt barn ska ha sin skolgång på Hässleholms Montessoriskola måste du göra ett aktivt val. Inga elever har en garanti för en placering på skolan. Om en elev har fått en placering på en skola kommer denna att utgöra garantiskola även inför kommande läsår.


Eftersom Hässleholms Montessoriskola inte är garantiskola för någon elev finns det ingen rätt till skolskjuts kopplad till placering i skolan.


Om fler ansöker än vad det finns platser på skolan

Ibland kan det hända att skolan får fler ansökningar än det finns platser. I så fall placeras några av eleverna på andra skolor enligt de principer som fastställts av barn- och utbildningsnämnden. Det är de elever som bäst uppfyller nedanstående kriterier som får plats på skolan. Kriterierna gäller i prioriteringsordning där ett lägre rankat kriterium endast får betydelse i det fall högre rankade kriterier är lika för flera elever och önskemål om vald skolenhet i berörd årskurs inte kan tillgodoses för samtliga dessa elever.


  1. Elever som har gått i montessoriförskola fram till start av förskoleklass, utifrån relativ närhet.
  2. Elever som har gått i montessoriförskola fram till start av förskoleklass, utifrån syskonförtur.
  3. Elever med skyddade personuppgifter.
  4. Externa elever med särskilda skäl.
  5. Övriga elever med relativ närhet.
  6. Övriga elever med syskonförtur.
  7. Absolut avstånd.
  8. Lottning.


Elever som har gått på montessoriförskolor

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att elever som har varit inskrivna i montessoriförskola fram till start av förskoleklass ska ges förtur till placering i Hässleholms montessorigrundskola framför andra sökande.


Om relativ närhet, syskonförur, absolut avstånd, lottning och mätning

Sidan uppdaterades