Förtursbestämmelser vid önskemål om placering på Västerskolan 7-9

Förtursbestämmelser gäller så fler elever än skolan har plats för söker sig till skolan. Elever boende i skolans upptagningsområde är alltid garanterade plats på skolan, om de så önskar.

Förtur Västerskolan 7-9

I fotbollsakademin finns årligen plats för maximalt 26 elever i var och en av årskurserna 7, 8 och 9 då akademin är fullt utbyggd.


Följande förtursprinciper gäller:

  1. Elever som söker till den fotbollsakademi som skolan ordnar i samverkan med Malmö FF, genom urval utifrån särskilda färdigheter enligt bestämmelserna i skolförordningens 9 kap, 25§ till lediga platser inom fotbollsakademin.


Mer information om Fotbollsakademin och skolvalet till Västerskolan finns på Västerskolans webbplats.


Om lediga platser finns efter antagning till fotbollsakademin gäller de förtursprinciper som är fastställda för samtliga skolor i Hässleholms kommun, med undantag av Hässleholms Montessorigrundskola:

  1. Syskonförtur, oavsett i vilken skola barnet har gått.
  2. Ködatum, oavsett i vilken skola barnet har gått – tidigare anmälan ger företräde till plats.


Urval sker tidigast 31 januari inför kommande läsår. Därefter sker det löpande. 


Sidan uppdaterades