Förtursbestämmelser vid önskemål om placering på Silviaskolan

Förtursbestämmelser för Silviaskolan F-9 gäller om fler elever än skolan kan ta emot önskar gå där

Förtur Silviaskolan

Förutsättningen för att erbjudas placering på Silviaskolan F-9 är att eleven har behov en hörselanpassad verksamhet. Företrädesvis handlar det om elev med hörapparat och/eller Cochlearimplantat. För att bedömning ska kunna göras om eleven tillhör målgruppen måste vårdnadshavare ha besökt verksamheten med sitt barn (regionala besöksdagar och familjebesök), och ansökan om plats på skolan lämnats in.


Följande förtursprinciper gäller

  1. Syskonförtur – elever som tillhör målgruppen och har syskon på skolan eller på Syrsans hörselförskola.


Om inte samtliga elever med syskon kan tas emot eller om det finns möjlighet att ta emot elever som inte har syskonförtur görs antagning enligt följande:

  1. Elever från Hässleholms kommun som tillhör målgruppen utifrån ködatum – tidigare ködatum ger förtur till plats.
  2. Elever från andra kommuner som tillhör målgruppen utifrån ködatum – tidigare ködatum ger förtur till plats.


För att delta i urvalet av platser inför nästa läsår i förskoleklassen och grundskola årskurs 1-9 ska ansökan vara inskickad senast 15 mars.

För "Intresseanmälan" till Silviaskolan, kontakta rektor via telefon 0451-26 84 33, biträdande rektor 0451- 26 65 32 eller fyll i nedanstående intresseformulär.


Fyll i denna intresseanmälan för önskemål om placering på annan skola
Uppgifter om vårdnadshavare
Uppgifter om barnet

Sidan uppdaterades