Förtursbestämmelser vid önskemål om placering på Hässleholms Montessoriskola

Förtursbestämmelser för Hässleholms Montessoriskola gäller när fler valt skolan än det finns plats för. Att ett barn har gått i Montessoriförskola medför ingen garanterad plats på Hässelholms Montessoriskola.

Förtursbestämmelser för antagning

 1. Barn från montessoriförskola i Hässleholms kommun, folkbokfört i Västerskolans upptagningsområde.
 2. Barn från montessoriförskola i Hässleholms kommun, folkbokfört i Hässleholms kommun, med syskon på Hässleholms Montessoriskola.
 3. Barn från montessoriförskola i Hässleholms kommun, folkbokfört i Hässleholms kommun, hänsyn tagen till kötid till Hässleholms Montessoriskola efter:
  a) ankomstregistrering på ”intresseanmälan till Hässleholms Montessoriskola” – tidigare anmälan ger företräde till plats,
  b) tid på montessoriförskola – längre tid ger företräde till plats.
 4. Syskonförtur för barn folkbokfört i Hässleholms kommun, oavsett i vilken skola barnet har gått – tidigare anmälan ger företräde till plats.
 5. Ködatum för barn folkbokfört i Hässleholms kommun, oavsett i vilken skola barnet har gått – tidigare anmälan ger företräde till plats.
 6. Barn från montessoriförskola i Hässleholms kommun, folkbokfört utanför Hässleholms kommun, med syskon på Hässleholms Montessoriskola.
 7. Barn från montessoriförskola i Hässleholms kommun, folkbokfört utanför Hässleholms kommun, hänsyn tagen till kötid till Hässleholms Montessoriskola efter:
  a) ankomstregistrering på ”intresseanmälan till Hässleholms Montessoriskola” – tidigare anmälan ger företräde till plats,
  b) tid på montessoriförskola – längre tid ger företräde till plats.
 8. Syskonförtur för barn folkbokfört utanför Hässleholms kommun, oavsett i vilken skola barnet har gått – tidigare anmälan ger företräde till plats.
 9. Ködatum för barn folkbokfört utanför Hässleholms kommun, oavsett i vilken skola barnet har gått – tidigare anmälan ger företräde till plats.  

Om du får besked om att ditt barn inte kan erbjudas plats vid antagning, eller om du tidigare ställt dig i kö till Hässleholms Montessoriskola men vid val av förskoleklass väljer annan skola, måste du lämna aktivt besked om du önskar stå kvar i kön. Det kan vid senare tillfälle uppstå ledig plats som kan erbjudas. Meddelande om att du önskar kvarstår i kön ska ges inom tre veckor från att du har mottagit besked om att barnet har fått placering på annan skola, eller från den tidpunkt du har fått avslag på ansökan om skolplacering på Hässleholms Montessoriskola.

Intresseanmälan

För "Intresseanmälan" till Hässleholms Montessoriskola, kontakta rektor via telefon 0451-26 72 50

eller via e-post till anette.adamsson (snabel-a) hassleholm.se.

Sidan uppdaterades