Urvalskriterier Montessoriskola F-9, 2022

Om du önskar att ditt barn ska ha sin skolgång på Hässleholms montessorigrundskola måste du göra ett aktivt val. Från 2022 ska valet göras senast den 15 februari.

Ansökan

Ansökan ska vara gjord senast 15 februari. Ansökan om skolbyte kan även göras vid annat tillfälle, men då endast till lediga platser på skolorna.


Från och med 2022 kan ansökan göras även i vår e-tjänst. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten så går det fortfarande bra att ansöka via blankett.


Om du önskar att ditt barn ska ha sin skolgång på Hässleholms montessorigrundskola måste du göra ett aktivt val. Inga elever har en garanti för en placering på skolan. Om en elev har fått en placering på en skola kommer denna att utgöra garantiskola även inför kommande läsår.


Eftersom att Hässleholms montessorigrundskola inte är garantiskola för någon elev finns det ingen rätt till skolskjuts kopplad till placering i skolan.


Ibland kan det hända att skolan får fler ansökningar än det finns platser. I så fall placeras några av eleverna på andra skolor enligt de principer som fastställts av barn- och utbildningsnämnden. Det är de elever som bäst uppfyller nedanstående kriterier som får plats på skolan. Kriterierna gäller i prioriteringsordning där ett lägre rankat kriterium endast får betydelse i det fall högre rankade kriterier är lika för flera elever och önskemål om vald skolenhet i berörd årskurs inte kan tillgodoses för samtliga dessa elever.


  1. Elever som har gått i montessoriförskola fram till start av förskoleklass, utifrån relativ närhet.
  2. Elever som har gått i montessoriförskola fram till start av förskoleklass, utifrån syskonförtur.
  3. Elever med skyddade personuppgifter.
  4. Externa elever med särskilda skäl.
  5. Övriga elever med relativ närhet.
  6. Övriga elever med syskonförtur.
  7. Absolut avstånd.
  8. Lottning.


Elever som har gått på montessoriförskolor

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att elever som har varit inskrivna i montessoriförskola fram till start av förskoleklass ska ges förtur till placering i Hässleholms montessorigrundskola framför andra sökande.

 

Läs mer om relativ närhet, syskonförur, absolut avstånd, lottning och mätning.

Sidan uppdaterades