Förtur

Förturbestämmelserna gäller förskoleklass och grundskola förutom från Hässleholms Montessoriskola F-9, Silviaskolan F-9 och Västerskolan 7-9 som omfattas av särskilda bestämmelser.

Om förtur

Bestämmelserna gäller om du som vårdnadshavare önskar en annan skolplacering än skolan i det upptagningsområde där ditt barn är folkbokfört. Förutsättningen för att ditt barn ska bli antaget på en annan skola är att skolan har plats.


Förtursbestämmelser

1. Syskonförtur - om ditt barn har syskon på den skolenhet där du önskar placering.

2. Ködatum – tidigare anmälan ger företräde.


Urval sker tidigast 31 januari för förskoleklass och grundskola årskurs 1-9 inför kommande läsår. Därefter sker urvalet löpande i mån av plats.

Sidan uppdaterades