Val av skola

Alla vårdnadshavare till barn folkbokförda i Hässleholms kommun, som ska börja förskoleklass läsåret 2022/2023, ska göra ett aktivt skolval via vår e-tjänst. Skolvalet är öppet den 1 februari - 25 februari 2022.

Välj grundskola inför förskoleklass

Du som har ett barn som ska börja förskoleklass läsåret 2022/2023 ska göra ett aktivt skolval via vår e-tjänst. Skolvalet är öppet mellan den 1 februari - 25 februari 2022.

Välj grundskola inför förskoleklass


Övriga val och byten av grundskola

Om ditt barn redan går i en grundskola och du vill byta skola, ansöker du via blankett.

Välj skola via blankett Pdf, 160 kB. (Pdf, 160 kB)


Om du vill ansöka till en friskola i eller utanför kommunen där du bor är huvudregeln att en fristående skola ska vara öppen för alla elever som har rätt att gå i grundskolan. Även elever i behov av särskilt stöd kan, precis som alla andra, välja den fristående grundskola de vill gå på.

 

Om det finns plats på skolan har alla som grundregel rätt att gå där, oavsett om skolan ligger i den kommun där man är bosatt eller i en annan kommun. Det är huvudmannen för skolan som bestämmer hur många elever som kan tas emot på skolan. Vid val av fristående skola är det viktigt att tänka på att ditt barn inte har rätt till skolskjuts.

 

Du ansöker direkt till den aktuella friskolan. När du har fått besked från den fristående skola att ditt barn har fått en plats och du tackar ja till placeringen, meddelar du administratören för skolval i Hässleholms kommun.

Skicka e-post till barn- och utbildningsförvaltningen

 

Om du får besked om att ditt barn inte har fått plats på den fristående skolan, behöver du som vårdnadshavare gå in i kommunens e-tjäst för skolval inför förskoleklass. Där ska du göra ett aktivt val av skola senast den 25 februari 2022. Om du inte gör något skolval kommer ditt barn att få plats på en skola, enligt Hässleholms kommuns förtursbestämmelser.

Förtursbestämmelser för grundskolan

Sidan uppdaterades