Val av skola

Alla barn folkbokförda i Hässleholms kommun har en plats i någon av våra grundskolor. Du som vårdnadshavare kan välja att tacka ja till platsen eller söka plats i en annan kommunal eller fristående skola i kommunen eller i en annan skånsk kommun.

Acceptera anvisad plats till F-klass

Det år ditt barn fyller 6 år blir ni erbjudna en plats i förskoleklass på den skola som tillhör det område där ni bor. Du får hem en blankett där du tackar ja eller nej till platsen. Blanketten ska fyllas i och skickas tillbaka till barn- och utbildningsförvaltningen (adressen står på blanketten). Om det finns fler än en vårdnadshavare så ska båda skriva under blanketten.


Sök till F-klass på annan skola

Om du önskar att ditt barn ska börja F-klass på en annan skola än den som tillhör ert skolområde så kan du ansöka om en plats på annan skola. Det gör du genom att tacka nej till din anvisade plats och välja en annan skola på den blankett som du fått hemskickad. Fyll i blanketten och skicka tillbaka den till barn- och utbildningsförvaltningen. Om det finns fler än en vårdnadshavare så ska båda skriva under blanketten. 


Om du svarar på erbjudandet senast sista datum på blanketten deltar ni i urvalet utifrån förtursbestämmelserna. Om du svarar efter sista datum kan ditt barn få plats enbart om det finns plats.

Förtursbestämmelserna


Viktigt att tänka på

  • Val av annan skola än den kommunala grundskola som ditt barn hör till ger inte rätt till skolskjuts.
  • Du kan få plats på en annan skola om det finns lediga platser. Det är rektorn på den skola du söker till som fattar beslut om det finns plats.
  • Om du söker en fristående skola eller en skola i en annan kommun är det den kommunen som ansvarar för anmälningsrutiner och beslut om mottagande.

Läs mer om våra grundskolor


Ny i kommunen eller byta skola av annan anledning

Om ni är nyinflyttade till kommunen ska du lämna in en flyttningsmälan. Det gäller också om du önskar byta skola till ditt barn under skolgången. Då behandlar vi din ansökan när den kommer in.


Kommunal grundskola utanför Skåne

I vissa fall kan elever ha rätt att bli mottagen i en kommun utanför Skåne. Eleven ska med hänsyn till sina personliga förhållanden ha särskilda skäl att få gå i en skolenhet i den kommunen.


Eleven kan även få gå i en annan kommun om man inte har särskilda skäl. Det är den mottagande kommunen som avgör om eleven ska få en plats på någon av deras skolenheter.

 

Fristående grundskola

Huvudregeln för att söka en friskola i eller utanför hemkommunen är att en fristående skola ska vara öppen för alla elever som har rätt att gå i grundskolan. Även elever i behov av särskilt stöd kan, precis som alla andra, välja den fristående grundskola de vill gå på. Finns det plats på skolan har alla som grundregel rätt att gå där, oavsett om skolan ligger i den kommun där man är bosatt eller i en annan kommun. Det är huvudmannen för skolan som bestämmer hur många elever som kan tas emot på skolan.

Sidan uppdaterades