Grundskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.30

Fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

 

Verksamhetschef för grundskolan

Anna Sjödin

Telefon: 0451-26 84 17

Skicka meddelande till

Val av skola, anvisad plats

  • Ingen giltig användare vald.

Hemkommunen, den kommun där man är folkbokförd, ska ordna utbildning för alla som enligt skollagen har rätt att gå i grundskolan. Men du som vårdnadshavare har rätt att välja skola för ditt barn i hela kommunen, i annan kommun i Skåne eller i fristående skola.

När erbjuds mitt barn plats?

I början av det år ditt barn fyller sex år får du som är vårdnadshavare ett erbjudande om plats i förskoleklass. Barnet erbjuds plats i en förskoleklass på den kommunala grundskola som ditt barn hör till.


I mån av plats kan du få en annan kommunal grundskola än den ditt barn blivit erbjuden. Det är rektorn på den skola du söker till som fattar beslut om det finns plats.


Jag önskar annan skola än den som erbjudits

Om du önskar placering på annan skola kontaktar du rektor på den skola som du önskar, via mail eller telefon. Kontaktuppgifterna hittar du på skolornas egna webbplatser, eller via kommunens växel 0451-26 70 70.

Information om val av annan grundskola

Skolornas webbplatser


Om du söker en fristående skola eller en skola i en annan kommun, är det den fristående skolan eller den andra kommunen som ansvarar för anmälningsrutiner och beslut om mottagande.


Tänk på!

Hässleholms kommun ansvarar inte för kostnader för skolskjuts om du väljer en annan skola än den som ditt barn tillhör enligt närhetsprincipen.


Kommunal grundskola i utanför Skåne

I vissa fall kan eleven ha rätt att bli mottagen i en kommun utanför Skåne. Eleven ska med hänsyn till sina personliga förhållanden ha särskilda skäl att få gå i en skolenhet i den kommunen.


Eleven kan även få gå i en annan kommun om man inte har särskilda skäl. Det är den mottagande kommunen som avgör om eleven ska få en plats på någon av deras skolenheter.


Fristående grundskola

En vårdnadshavare kan ansöka om plats i en fristående grundskola i eller utanför hemkommunen för sitt barn. Huvudregeln är att en fristående skola ska vara öppen för alla elever som har rätt att gå i grundskolan. Även elever i behov av särskilt stöd kan, precis som alla andra, välja den fristående grundskola de vill gå på. Finns det plats på skolan har alla som grundregel rätt att gå där, oavsett om skolan ligger i den kommun där man är bosatt eller i en annan kommun. Det är huvudmannen för skolan som bestämmer hur många elever som kan tas emot på skolan.

Sidan uppdaterades 2020-07-10