Grundskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.30

Fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

 

Verksamhetschef för grundskolan

Anna Sjödin

Telefon: 0451-26 84 17

Skicka meddelande till

Förtursbestämmelser vid önskemål om placering på T4 Montessori

  • Ingen giltig användare vald.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2017-05-18 om reviderade förtursbestämmelser för T4 Montessori, att gälla inför skolval fr o m läsåret 2018/19. Förutsättningen är att skolan kan ta emot en del av de elever som önskar gå där men inte samtliga de som har valt skolan. Att ett barn har gått i Montessoriförskola medför ingen garanterad plats på T4 Montessoriskola.

Följande förtursbestämmelser gäller för antagning inför läsåret 2018/19 och tillsvidare:

1. Barn från montessoriförskola i Hässleholms kommun, folkbokfört i Västerskolans upptagningsområde.
2. Barn från montessoriförskola i Hässleholms kommun, folkbokfört i Hässleholms kommun, med syskon på Hässleholms Montessorigrundskola.
3. Barn från montessoriförskola i Hässleholms kommun, folkbokfört i Hässleholms kommun, hänsyn tagen till kötid till Hässleholms Montessorigrundskola efter:
a) ankomstregistrering på ”intresseanmälan till Hässleholms

Montessorigrundskola” – tidigare anmälan ger företräde till plats,

b) tid på montessoriförskola – längre tid ger företräde till plats.

4. Syskonförtur för barn folkbokfört i Hässleholms kommun, oavsett i vilken skola barnet har gått – tidigare anmälan ger företräde till plats.
5. Ködatum för barn folkbokfört i Hässleholms kommun, oavsett i vilken skola barnet har gått – tidigare anmälan ger företräde till plats.
6. Barn från montessoriförskola i Hässleholms kommun, folkbokfört utanför Hässleholms kommun, med syskon på Hässleholms Montessorigrundskola.
7. Barn från montessoriförskola i Hässleholms kommun, folkbokfört utanför Hässleholms kommun, hänsyn tagen till kötid till Hässleholms Montessorigrundskola efter:
a) ankomstregistrering på ”intresseanmälan till Hässleholms

Montessorigrundskola” – tidigare anmälan ger företräde till plats,

b) tid på montessoriförskola – längre tid ger företräde till plats.

8. Syskonförtur för barn folkbokfört utanför Hässleholms kommun, oavsett i vilken skola barnet har gått – tidigare anmälan ger företräde till plats.
9. Ködatum för barn folkbokfört utanför Hässleholms kommun, oavsett i vilken skola barnet har gått – tidigare anmälan ger företräde till plats.  

Om ni får besked om att ert barn inte kan erbjudas plats vid antagning, eller om ni tidigare ställt er i kö till T4 Montessori men vid val av förskoleklass väljer annan skola, måste ni lämna aktivt besked om ni önskar kvarstå i kön. Det kan vid senare tillfälle uppstå ledig plats som kan erbjudas. Meddelande om ni önskar kvarstår i kön ska ges inom tre veckor från att ni har mottagit besked om att ert barn har fått placering på annan skola, eller från den tidpunkt ni har fått avslag på ansökan om skolplacering på T4 Montessori.

Intresseanmälan

För "Intresseanmälan" till Hässleholms Montessoriskola på T4-skolan, kontakta rektor via telefon 0451-26 72 50

eller via e-post till bodil.tingvar.boo (snabel-a) hassleholm.se.

Sidan uppdaterades 2019-12-18