Grundskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.30

Fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

 

Verksamhetschef för grundskolan

Anna Sjödin

Telefon: 0451-26 84 17

Skicka meddelande till

Förtursbestämmelser

  • Ingen giltig användare vald.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2015-03-19 om förtursbestämmelser för förskoleklass och grundskola (exklusive T4 Montessori, Silviaskolan och Västerskolan 7-9) som omfattas av särskilda förtursbestämmelser.

Bestämmelserna ska tillämpas när vårdnadshavare önskar annan skolplacering än skolan i det upptagningsområde där man är folkbokförd. Förutsättningen är att den valda skolan kan ta emot en del av de elever som önskar gå där men inte samtliga som har valt skolan.


Fr o m 1 januari 2016 och tillsvidare gäller följande förtursbestämmelser:

1. Syskonförtur (om barnet har syskon på den skolenhet där man önskar placering ger detta företräde).

2. Ködatum – tidigare anmälan ger företräde till plats.

 

Urval ska inte ske tidigare än 31 januari för förskoleklass och 15 mars för grundskola årskurs 1-9 inför kommande läsår. Därefter sker det löpande.


Sidan uppdaterades 2018-10-29