Grundskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.30

Fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

 

Verksamhetschef för grundskolan

Anna Sjödin

Telefon: 0451-26 84 17

Skicka meddelande till

Val av annan grundskola

  • Ingen giltig användare vald.

Du som önskar placering på annan skola än hemskolan för ditt barn, måste anmäla detta senast den 15 mars det år placeringen ska gälla från.

Detta gäller endast dig som vill anmäla önskemål om byte av skola. Om du redan går på en annan skola än hemskolan behöver du inte göra någon ny anmälan.


Kontakta rektor, på den skola som du önskar för ditt barn, via mail eller telefon. Kontaktuppgifter till rektorerna finns på www.hassleholm.se/våra grundskolor. Du kan också söka rektor via kommunens växel, tel 0451-26 70 00. Du kan även skicka in en ansökan om val av skolaPDF (pdf, 528 kB).


Här kan du se vilka förtursbestämmelser som gäller till alla skolor utom Silviaskolan F-9, Hässleholms Montessoriskola F-9 och Västerskolan 7-9 som har särskilda förtursbestämmelser.


Skolplacering

Om du gör din anmälan om önskad skolplacering senast den 31 januari för förskoleklass och senast 15 mars för grundskola årskurs 1-9 deltar du i urvalet utefter förtursbestämmelserna. Vid anmälan efter ovan angivna datum kan önskemålet endast tillgodoses om det finns lediga platser.


Ansökningar, som görs enligt ovan angivna datum, underlättar en god planering för elever och skolan.


Val av annan skola än hemskolan ger inte rätt till skolskjuts

Om du söker en fristående skola eller en skola i en annan kommun är det den kommunen som ansvarar för anmälningsrutiner och beslut om mottagande.


Sidan uppdaterades 2020-03-26