Språkval

I Hässleholms kommun ska alla elever inför skolår 6 göra ett språkval, så kallat moderna språk, eller välja ett alternativ till ett nytt språk. Eleven kan välja mellan Tyska och Spanska, och som alternativ kan eleven välja Svenska alternativt Svenska som andraspråk, Engelska, Modersmålsundervisning i elevens modersmål eller Teckenspråk.

Språkval i grundskolan

För att kunna få hög meritpoäng i moderna språk att lägga till sitt gymnasiebetyg måste studierna påbörjas i grundskolan. Språket i grundskolan måste också läsas som så kallat språkval. Eleven hinner då läsa till nivå 2 i språket och kan börja på nivå 3 i gymnasieskolan.


Meritvärde vid ansökan till gymnasiet

Den elev som läst ett modernt språk som språkval i grundskolan får tillgodoräkna sig det betygsvärdet utöver värdet av de 16 bästa betygen vid antagningen till gymnasieskolan. Vid ansökan till gymnasieskolan används de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg från grundskolan för att räkna ut ett meritvärde (sammanlagd betygspoäng, exempelvis om man har A i alla ämnen räknas det som 20x16=320). Till detta kan betyget i moderna språk som språkval läggas och det maximala meritvärdet blir då 340 poäng (obs. modersmål som språkval räknas inte som
modernt språk). Har man ett betyg i alla obligatoriska ämnen i grundskolan (som är 16 stycken) och dessutom ett betyg i moderna språk som språkval (som är frivilligt) får man alltså räkna alla dessa 17 betyg.


Om eleven fått betyg i fler ämnen
Om eleven fått betyg i fler ämnen förutom de obligatoriska 16 ämnena, till exempel i modersmål eller moderna språk räknas meritvärdet ut på de 16 bästa betygen av dessa. Till detta meritvärde kan sedan betyget i moderna språk som språkval läggas till.

 

Om eleven fått betyg i färre ämnen
Även om eleven fått betyg i färre ämnen än 16 kan betyget i moderna språk som språkval läggas till meritvärdet, men då kan eleven inte komma upp i det maximala meritvärdet 340 poäng.


Meritpoäng vid ansökan till högskolan
När man avslutar studier i gymnasieskolan är det möjligt att tillgodoräkna sig maximalt 2,5 så kallade meritpoäng som läggs till jämförelsetalet från gymnasieskolan. Jämförelsetalet är det medelvärde av slutbetyget i gymnasieskolan som eleven konkurrerar med om ett urval måste göras. Maximal poäng om man har högsta betyg i alla kurser är idag 20,0. Det innebär att det maximala meritvärdet, det vill säga jämförelsetal plus meritpoäng blir 22,5. Meritpoängen kan påverka möjligheten att komma in på attraktiva högskoleutbildningar. Moderna språk kan utgöra en stor del av meritpoängen. Se mer info om meritpoäng på 

Antagningen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades