Språkval

I Hässleholms kommun gör alla elever ett språkval inför årskurs 6. Valet är betydelsefullt, eftersom språk kan ge extra meritpoäng vid ansökan till gymnasiet och högskolan.

Språkval i grundskolan

I Hässleholms kommun kan du välja mellan spanska och tyska som språkval. Du har även möjlighet att välja svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska, teckenspråk eller modersmål, om du uppfyller villkoren för detta. Innan du gör ditt språkval bör du läsa igenom informationen om meritpoäng vid ansökan till gymnasiet och högskolan.


Meritvärde vid ansökan till gymnasiet

Du som har spanska eller tyska som språkval i grundskolan, kan tillgodoräkna dig betygsvärdet för språkvalet, utöver värdet av de 16 bästa betygen vid antagningen till gymnasiet.


När du ansöker till gymnasieskolan används de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg från grundskolan för att räkna ut din sammanlagda betygspoäng.


Om du har A i alla obligatoriska grundskoleämnen, beräknas ditt meritvärde som 16 ämnen x 20 poäng = 320 poäng.

Du lägger till ditt meritvärde för betyget i språkvalet.

Om du har A även i språkvalet, får du alltså ytterligare 20 poäng. Det innebär att du har totalt 340 poäng som meritvärde. Om du har betyg i alla obligatoriska ämnen och dessutom i modernt språk, får du betyg i 17 ämnen. Det ger 340 poäng som maximalt meritvärde.


Fler exempel

E i alla ämnen 10 poäng x 16 ämnen = 160 poäng

Med E i språkval +10 poäng

Totalt 170 poäng


C i alla ämnen 15 poäng x 16 ämnen = 240 poäng

Med C i språkval + 15 poäng

Totalt 255 poäng


För att få extra meritpoäng måste du läsa språket som språkval. Modersmål och teckenspråk ger inga extra meritpoäng vid ansökan till gymnasieskolan.


Att läsa vidare samma språkval på gymnasiet som högstadiet ger dig extra poäng när du ska söka till universitet och högskola.

Sidan uppdaterades