Grundskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.30

Fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

 

Verksamhetschef för grundskolan

Anna Sjödin

Telefon: 0451-26 84 17

Skicka meddelande till

Språkutveckling

  • Ingen giltig användare vald.

Språket är nyckeln till lärande! Här kan du läsa om vad  skolan gör för att stimulera ditt barns språkutveckling.

Språkutvecklare

I Hässleholms kommun finns tre språk,- läs- och skrivutvecklare som arbetar för att stödja och stimulera förskollärare och lärare att arbeta språkutvecklande.


Genrepedagogik

Flera av skolorna i Hässleholms kommun arbetar med att utveckla elevers läsförståelse med hjälp av genrepedagogik.

Det innebär att eleverna får stöttning i att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk . Eleverna ska bli medvetna om olika texters språkliga mönster och strukturer samt att olika texter har olika syften. Målet är att det genrepedagogiska arbetssättet på en skola ska genomsyra all undervisning, oavsett ämne eller årskurs.


Nya språket lyfter

Alla skolor, årskurs 1-5, i Hässleholms kommun använder Skolverkets material "Nya språket lyfter" som är ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk. Materialet ingår i "Partitur" (Hässleholms modell för det systematiska kvalitetsarbetet) och ger lärare möjlighet att observera och systematiskt följa upp elevernas förmågor.Sidan uppdaterades 2018-12-19