Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolbibliotekscentralen

Postadress

Skolbibliotekscentralen

Box 223

281 23 Hässleholm

Besöksadress

Vattugatan 22

281 23 Hässleholm

Telefon: 0451-26 71 31, 0451-26 71 30

Organisationsnr: 212000-0985


Följ oss på Twitter: SBC Hässleholm@sbchassleholm

 

Skicka meddelande till

Skolbibliotekscentralen i Hässleholm

Skolbibliotekscentralen (SBC) tillhör Hässleholms Barn- och utbildningsförvaltning och fungerar som ett stöd och komplement till kommunens 26 kommunala grundskolor. Vårt uppdrag är att arbeta för skolbiblioteksutveckling och skolbibliotekssupport mot kommunens grundskolor. Vårt bibliotek är ett komplement till kommunens skolbibliotek.


För kommunens pedagoger erbjuder Skolbibliotekscentralen boklådor anpassade efter era önskemål. Vi har bland annat klassuppsättningar, talböcker, temapaket, temaväskor, litteratur på svenska, engelska och andra modersmål.


Vi erbjuder utbildning för skolbibliotekarierna i bibliotekssystemet Freelib och hantering av Myndigheten för tillgängliga mediers, MTM:s, bibliotek Legimus. 


Om du som förälder har några frågor angående litteratur eller Legimus, får du gärna kontakta oss. Se kontaktrutan ovan.  


Sidan uppdaterades 2018-10-22 av Viveka Amri Holmqvist

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun