Skolbibliotekscentralen

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolbibliotekscentralen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Vattugatan 22

281 23 Hässleholm

Telefon: 0451-26 71 31, 0451-26 71 30

Organisationsnr: 212000-0985


Följ oss på Twitter: SBC Hässleholm@sbchassleholm

Skolbibliotekscentralen i Hässleholm

Skolbibliotekscentralen (SBC) tillhör Hässleholms Barn- och utbildningsförvaltning och fungerar som ett stöd och komplement till kommunens 26 kommunala grundskolor. Vårt uppdrag är att arbeta för skolbiblioteksutveckling och skolbibliotekssupport mot kommunens grundskolor. Vårt bibliotek är ett komplement till kommunens skolbibliotek.


För kommunens pedagoger erbjuder Skolbibliotekscentralen boklådor anpassade efter era önskemål. Vi har bland annat klassuppsättningar, talböcker, temapaket, temaväskor, litteratur på svenska, engelska och andra modersmål.


Vi erbjuder utbildning för skolbibliotekarierna i bibliotekssystemet Freelib och hantering av Myndigheten för tillgängliga mediers, MTM:s, bibliotek Legimus. 


Om du som förälder har några frågor angående litteratur eller Legimus, får du gärna kontakta oss. Se kontaktrutan ovan.  


Sidan uppdaterades 2020-03-26