Vittsjö skola F-6

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Vittsjö skola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Flyvägen 1

280 22 Vittsjö

Fritidshem

Diamanten: 0451-26 78 44

Rubinen: 0451-26 78 43

 

 

Rektor

Eva Almström

Telefon: 0451-26 78 04

Skicka meddelande till

Information om skolan

  • Ingen giltig användare vald.

Skolhälsovården

Skolhälsovård bör ses som elevernas företagshälsovård och skall främst vara förebyggande. Den omfattar hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser. För elever i särskolan ingår också särskilda undersökningar som föranleds av deras funktionshinder.

Uppgifter som skolhälsovården självständigt ansvarar för:

  • Hälsokontroller (Årskurs förskola, 2, 4, 6, 8)
  • Mottagningsverksamhet inklusive sjukvårdande uppgifter
  • Vaccinationer

 

Skolläkare är Dr Lars Möller. Han har skolläkarmottagning en gång i månaden.


Elevvård

Riktlinjer för elevvårdsarbetet på Vittsjö skola

Arbetslaget hanterar det löpande elevvårdsarbetet. Det handlar då mest om att omdisponera befintliga skolresurser och att engagera hemmet för att gemensamt lösa uppkomna problem.


Fungerar inte dessa åtgärder förs ärendet till levhälsoteamet på skolan.


Elevhälsoteam:

  • Rektor
  • Skolsköterska
  • Speciallärare
  • Specialpedagog
  • Skolpsykolog vid regelbundna inplanerade träffar




Sidan uppdaterades 2017-09-21