Vittsjö skola F-6

Välkommen till Vittsjö skola!

Vittsjö skola

Foto: Andréas Ohlsson

Kontakt

Besöksadress: Flyvägen 1, Vittsjö

Rektor Eva Almström

0451-26 78 04, e-post Eva Almström

 

Skicka post till skolan

 

Logga in

 

Logga in på Schoolsoft

Om skolan

Skolans verksamhet omfattar F-6 och Fritids.


Utemiljön

Skolan ligger mitt i byn med närhet till skogar och sjöar. Goda kommunikationer med tåg och buss.


Så här arbetar vi

Vittsjö skola är en certifierad Grön Flagg skola. Som arbetar för en hållbar utveckling.


På rasten har vi trivselaktiviteter och delar alla på ansvaret för en god värdegrund. Till detta bidrar också vårt väl fungerande elevhälsoteam som består av rektor, specialpedagog, kurator, sjuksköterska, skolpsykolog och skollogoped. Fritidspersonalen är under skoltid knuten till olika grupper eller aktiviteter.


Vi satsar mycket på goda baskunskaper. I SO- och NO-ämnen ska vi jobba i stora perspektiv och försöka få eleverna att se sammanhangen i tillvaron. Till vår hjälp med det senare bidrar ofta våra goda kontakter med människor i byn och närmiljön.


Både skola och fritids är indelade i arbetslag som träffas regelbundet för en god verksamhet där alla kan få bli sitt bästa.


Matsalen

Skolrestaurangen bjuder på god och nyttig mat. Fantastiska sallader, hög andel ekologiska produkter och endast svenskt kött. Eleverna äter med god aptit och vi värnar på detta sätt om en sund kosthållning.


Vittsjö skola – Här växer vi tillsammans!

Sidan uppdaterades