Västra Torups skola F-3

En Grön Flagg-certifierad skola!

Västra Torups skola

Foto: Connie Asterman

Kontakt

Besöksadress: Rökevägen 14, Västra Torup

Tf Rektor Torgny Blomberg

0451-26 79 16, e-post Torgny Blomberg


Skicka post till skolan


Logga in

 

Logga in på Schoolsoft

Om skolan

Västra Torups skola ligger i Västra Torup, cirka sju kilometer väster om Tyringe centralort. Vi har elever från förskoleklass till skolår 3. Lokalerna är ljusa och trivsamma.


I samma byggnad som skolan finns förskola för barn 1-5 år, samt fritidshem.


Vi som arbetar på Västra Torups skola är ett väl sammansvetsat team, som alla i grunden har ett stort miljöintresse. Detta intresse vill vi naturligtvis överföra till våra elever.


Utemiljön

Den stimulerande utemiljön ger stora förutsättningar för uteidrott med mera. Naturen är en stor tillgång och en byggsten i verksamheten. Vi använder naturen runt skolan i alla sammanhang.


Profil

Skolan har natur- och miljöprofil, vilket innebär att en del av undervisningen bedrivs utomhus.


Så här arbetar vi

Vi arbetar målmedvetet och engagerat med natur och miljö. Vi källsorterar i klassrummen, komposterar allt matavfall och deltar i Håll Sverige Rent:s skräpplockning genom att städa skolgården och byn


Vi arbetar med att

  • göra barnen mer förtrogna med naturen,
  • ge barnen möjlighet att regelbundet vistas ute i naturen,
  • lära barnen tycka om naturen och vara rädda om den,
  • ge barnen framtidstro och en vilja att arbeta och ta ställning för en bättre miljö,
  • skapa ett intresse hos barnen för naturen och miljön,
  • känna till och praktiskt använda KÄLLSORTERING.


För att fortsättningsvis få vara en Grön Flagg skola har vi arbetat vidare med olika miljöprojekt. Det som inspirerar oss pedagoger till att leta efter nya projekt är det stora gensvaret från våra elever.


Vår fräscha skola gör att det blir lätt för barnen att förstå att de ska vara rädda om sin skolmiljö. (Inget klotter, ingen nerskräpning och att vi ställer skorna innanför dörren). Allt detta sammantaget leder till en hållbar skola.


Vi kommer naturligtvis att fortsätta på den inslagna vägen och fostra nya små miljöambassadörer


Sidan uppdaterades