Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Västerskolan F-6

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Västerskolan F-6

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Mellankullagatan 11

281 49 Hässleholm

Telefon: 0451-828 47


T f Rektor F-6

Marlene Ekstrand

Telefon: 0451-26 79 05


Projekt

  • Ingen giltig användare vald.

Så här arbetar vi med elevinflytande


1. Diskussion i klassen. Vi antecknar någon form av regler vad gäller följande områden. Hur vi vill ha det:

  • Fotbollsplanen - förutom de regler som gäller spelet (de har annan grupp tagit fram).
  • Bandy/basketplanen?
  • Vid gungorna och förråden utomhus?
  • Hur vi vill ha det på Silviaskolans skolgård, vid kompisgungan med mera.
  • Hur vi ska ha det i korridorer med skor och kläder (morgontid, rasttid och efter skolan).
  • Matsalen, hur vi vill ha det där?
  • När vi har idrott och på högstadiet (biblioteket, slöjd, hemkunskap, språkval, modersmål, musik).
  • Hur vi talar till varandra och hur vi gör när det kommer gäster till skolan.


2. Klassen delas upp så att vi får representanter i alla grupper. Representanterna får föra klassens talan vid en temadag och diskutera i tvärgrupper. Vi antecknar och får på så sätt fram elevernas gemensamma önskemål. Vid temadagen finns minst en personal med i varje grupp. De ser till att alla får komma till tals och att man visar varandra respekt.


3. På nästa elevråd tar vi upp det som kom fram från de olika tvärgrupperna och diskuterar framåt.


4. Förslaget skrivs rent och presenteras för föräldrar och för personal.


5. Rektor beslutar.


Sidan uppdaterades 2015-04-07 av Per-Johan Ljungbäck

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube