Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Västerskolan F-6

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Västerskolan F-6

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Mellankullagatan 11

281 49 Hässleholm

Telefon: 0451-828 47


T f Rektor F-6

Marlene Ekstrand

Telefon: 0451-26 79 05


Handlingsplaner

  • Ingen giltig användare vald.

På den här sidan samlar vi våra handlingsplaner, riktlinjer och policydokument. Dessa dokument styr vårt sätt att arbeta.


Diskriminering och kränkande behandling

Likabehandling och arbete mot trakasserier, kränkningar och mobbning är ytterst viktigt. Vi gör vårt allra bästa för att det ska bli så bra som möjligt för alla elever hos oss. Vi strävar efter ett bra samarbete med föräldrarna till alla elever och vill veta när ett barn sänder signaler att det inte känns bra, signaler föräldrar kanske ser hemma som vi inte ser i skolan. Tillsammans vill vi göra det allra bästa för varje barn på Västerskolan.Hot och våldSkola och arbetslivSidan uppdaterades 2016-08-31 av Per-Johan Ljungbäck

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube