Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Västerskolan F-6

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Västerskolan F-6

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Mellankullagatan 11

281 49 Hässleholm

Telefon: 0451-828 47


T f Rektor F-6

Marlene Ekstrand

Telefon: 0451-26 79 05


Västerskolan F-6, Hässleholm

Logga in på

Logga in på Schoolsoft

Karta

  • Ingen giltig användare vald.

En mångkulturell skola med språket i fokus!

Foto: Per-Johan Ljungbäck

Foto: Per-Johan Ljungbäck

Om skolan

Västerskolan F-6 ligger längs Mellankullagatan, precis bredvid Silviaskolan och Västerskolan 7-9. Skolan har för närvarande cirka 200 elever från förskoleklass till år 6.


Det finns också fritidshem med två avdelningar, och där är just nu cirka 95 barn från Västerskolan F-6 inskrivna.


Dessutom finns förskolan Juvelen i samma hus. Där finns 50 barn mellan 1 och 5 år placerade.


Lokalerna är väl genomtänkta och väl utformade. Korridorerna är ljusa och rymliga. Här finns arbetsplatser där elever i små grupper kan arbeta tillsammans. Ventilation och ljuddämpning är av högsta klass vilket ger en behaglig arbetsmiljö.


På skolgården finns det många lekredskap där eleverna blir inspirerade och utmanade. Här tränas motorik, balans, förmågan att ta motgångar, förmågan att rätta sig efter regler, förmågan att stötta kamrater m.m.

Profil

Språket i fokus

På Västerskolan arbetar vi intensivt med Språket i Fokus. Alla pedagogerna i skolan har gått utbildning i genrepedagogik och det genomsyrar den pedagogiska verksamheten på skolan.


Vi strävar efter att ge varje barn ett språk som fungerar i vårt samhälle. Vi vill att de har med sig grundläggande färdigheter i att tala, läsa, skriva och räkna, och att var och en har ett gott självförtroende och känner att ”Jag duger, och mina kamrater duger, de också.”


Alla i personalen är mycket aktiva i sitt sökande efter det allra bästa för varje elevs inlärning och utveckling.

Så här arbetar vi

Eftersom skolan är nybyggd är den väl utrustad vad gäller IT, och det utnyttjas väl. Klassrummen är väl utrustade, och det finns Smartboards i alla klassrum och i ytterligare några utrymmen.


Antalet datorer och I-pads är stort och används dagligen av eleverna på många olika sätt.


Arbetet pågår ständigt att försöka hitta det allra bästa för varje elev, hitta nyheter, hitta möjligheter. Vi har två särskilda undervisningsgrupper, den ena på skolan och den andra en bit härifrån, där elever från hela kommunen får särskilt stöd i sitt lärande. Där får de arbeta i grupper med färre elever ,för att få det så väl anpassat som möjligt.


En mångkulturell skola

Eftersom Västerskolan är en mångkulturell skola med barn från olika kulturer är det viktigt med öppenhet mellan kulturerna och en nyfikenhet och en acceptans för varandras olikheter. Vi betraktar olikheterna som en tillgång och något att lära sig av. Barnens olika behov är det som styr vår verksamhet.


Mer Information

Västerskolan F-6 har en Facebooksidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där vi visar bilder och inlägg från den dagliga verksamheten.

Sidan uppdaterades 2017-03-26 av Gunvor Borre

Karta

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube