Vannarödsskolan 6-9

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Vannarödsskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Slottsgatan 1

280 10 Sösdala

 

 

Rektor

Pär Bengtsson

Telefon: 0451-26 79 04

Biträdande rektor

Håkan Andersson

Telefon: 0451-26 79 04

Skicka meddelande till

Föräldrasamverkan

I samrådsgruppen diskuteras frågor som är gemensamma för alla klasser.

Samråd

Samrådsgruppen på Vannarödsskolan består av rektor, föräldrarepresentanter från klasserna, personalrepresentanter från de båda arbetslagen samt speciallärare eller specialpedagog. Ordförande och sekreterare i elevrådet inbjuds att delta. Samrådsgruppen träffas två gånger per termin.

I gruppen diskuteras frågor som är gemensamma för alla klasser. Mötet är också ett forum för rektor, personal och elevråd att informera om vad som är på gång.

Sidan uppdaterades 2015-04-14