Föräldrasamverkan

I samrådsgruppen diskuteras frågor som är gemensamma för alla klasser.

Samråd

Samrådsgruppen på Vannarödsskolan består av rektor, föräldrarepresentanter från klasserna, personalrepresentanter från de båda arbetslagen samt speciallärare eller specialpedagog. Ordförande och sekreterare i elevrådet inbjuds att delta. Samrådsgruppen träffas två gånger per termin.

I gruppen diskuteras frågor som är gemensamma för alla klasser. Mötet är också ett forum för rektor, personal och elevråd att informera om vad som är på gång.

Sidan uppdaterades