Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vannarödsskolan 6-9

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Vannarödsskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Slottsgatan 1

280 10 Sösdala


Rektor

Pär Bengtsson

Telefon: 0451-26 79 04

Skicka meddelande till

Föräldrasamverkan

  • Ingen giltig användare vald.

I samrådsgruppen diskuteras frågor som är gemensamma för alla klasser.

Samråd

Samrådsgruppen på Vannarödsskolan består av rektor, föräldrarepresentanter från klasserna, personalrepresentanter från de båda arbetslagen samt speciallärare eller specialpedagog. Ordförande och sekreterare i elevrådet inbjuds att delta. Samrådsgruppen träffas två gånger per termin.

I gruppen diskuteras frågor som är gemensamma för alla klasser. Mötet är också ett forum för rektor, personal och elevråd att informera om vad som är på gång.

Sidan uppdaterades 2015-04-14 av Monica Olsson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube