Vannarödsskolan 6-9, Sösdala

Vannarödsskolan ligger i Sösdala. Här finns cirka 160 elever i årskurserna 6 - 9.

Vannarödsskolan 6-9 Sösdala

Foto: Monica Olsson

Kontakt

Besöksadress: Slottsgatan 1, Sösdala

Rektor Pär Bengtsson

0451-26 79 04, e-post Pär Bengtsson

 

Skicka post till skolan

 

Logga in

 

Logga in på Schoolsoft

Om skolan

Skolan ligger i en härlig miljö med skogen nära knutarna och på skolan finns plats för uteaktiviteter på rasterna. Vannaröds slott med tillhörande park ligger på gångavstånd från skolan. Intill skolan ligger samhällets idrottshall och ungdomsgård. Kommunbiblioteket finns integrerat i skolan. Närheten till tågstationen gör att vi har elever som dagligen pendlar med tåget.


Så här arbetar vi

På Vannarödsskolan lägger vi stor vikt vid att alla ska ha möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Tillsammans skapar vi en gynnsam, kreativ miljö där eleverna blir utmanade och kan utveckla sina kunskaper. På Vannarödsskolan utgår vi från ett hälsofrämjande helhetsperspektiv där meningsfulla rastaktiviteter är en viktig del. Inom språkundervisningen finns ett spännande och väl inarbetat internationellt samarbete.


Trygg miljö

Vi har en lugn och trygg miljö med ett vänligt och respektfullt klimat mellan elever och vuxna. Två bidragande orsaker till detta är att eleverna inte har några håltimmar och många vuxna finns ute på rasterna.


Både elever och personal visar ett stort engagemang för verksamheten. Vår skolvärd anordnar många gemenskapsstärkande aktiviteter samt håller i vårt aktiva elevråd. På skolan har vi även ett matråd och en trivselgrupp med representanter från klasserna. Biblioteket är en viktig del i Vannarödsskolans arbete med kultur, språk och läsning där bland annat skolans bokråd är aktivt.


Stöd och hjälp

Vi har ett effektivt elevhälsoteam, EHT, som arbetar hälsofrämjande och förebyggande, samt bistår elever med många olika former av stöd. Två dagar i veckan efter skoltid erbjuder vi läxläsning med personal från skolan.


Vår samrådsgrupp består av rektor, föräldrarepresentanter från klasserna, personalrepresentanter från de båda arbetslagen samt speciallärare. Ordförande och sekreterare i elevrådet inbjuds att delta. Samrådsgruppen träffas två gånger per termin. I gruppen diskuteras frågor som är gemensamma för alla klasser. Mötet är också ett forum för rektor, personal och elevråd att informera om vad som är på gång.


Aktuell information skickas till elever och vårdnadshavare via Schoolsoft. Kontakt samt sjukanmälan sköts även den via Schoolsoft.


Sidan uppdaterades