Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stoby fritidshem

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Stoby fritidshem

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stoby skola

Mäster Olofs väg

281 44 Stoby

Våra avdelningar

Sockenstugan: 0451-26 60 94

Storstugan: 0451-25 60 93


Rektor

Camilla Zander

Telefon: 0451-26 70 40

Skicka meddelande till

Stoby fritidshem

Välkommen till Storstugan och Sockenstugan

Sockenstugan. Foto: G. Westlund

Om fritidshemmet

Stoby skola har två fritidshemsavdelningar.

På Sockenstugan som ligger fristående vistas barn från förskoleklass och årskurs 1 och på Storstugan som finns inne i skolbyggnaden vistas barn från årskurs 2 och uppåt.

Morgon och kväll slår vi ihop avdelningarna på Sockenstugan.


Utemiljön

Olahus gårds ängar, skogen och närområdets lekplatser är populära promenad- och utflyktsmål för fritidshemmet. 


Så här arbetar vi

Vi arbetar med pedagogisk planering och dokumentation.

Våra styrdokument är Läroplan för grundskolan och skollagen samt Skolverkets allmänna råd för fritidshem.


Vi samarbetar med Backstugans förskola som ligger i nära anslutning till skolan, Kyrkans barn-, och ungdoms-verksamhet samt föreningsliv, samhällsfunktioner och fritidsförvaltning i Hässleholm.


Stoby fritidshem erbjuder både åldersinriktad pedagogik och gemensamma aktiviteter för eleverna i 6-12 års ålder. De två avdelningarna drivs av behörig personal med högskoleutbildning.


Sidan uppdaterades 2015-05-11 av Monica Olsson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube