Stoby fritidshem

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Stoby fritidshem

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stoby skola

Mäster Olofs väg

281 44 Stoby

Våra avdelningar

Sockenstugan: 0451-26 60 94

Storstugan: 0451-25 60 93

 

 

Rektor

Joakim Ask

Telefon: 0451-26 85 09

Skicka meddelande till

Stoby fritidshem

Välkommen till Storstugan och Sockenstugan

Sockenstugan. Foto: G. Westlund

Om fritidshemmet

Stoby skola har två fritidshemsavdelningar.

På Sockenstugan som ligger fristående vistas barn från förskoleklass och årskurs 1 och på Storstugan som finns inne i skolbyggnaden vistas barn från årskurs 2 och uppåt.

Morgon och kväll slår vi ihop avdelningarna på Sockenstugan.


Utemiljön

Olahus gårds ängar, skogen och närområdets lekplatser är populära promenad- och utflyktsmål för fritidshemmet. 


Så här arbetar vi

Vi arbetar med pedagogisk planering och dokumentation.

Våra styrdokument är Läroplan för grundskolan och skollagen samt Skolverkets allmänna råd för fritidshem.


Vi samarbetar med Backstugans förskola, som ligger i nära anslutning till skolan. Vi har även samarbete med Kyrkans barn- och ungdomsverksamhet samt föreningsliv, samhällsfunktioner och fritidsförvaltning i Hässleholm.


Stoby fritidshem erbjuder både åldersinriktad pedagogik och gemensamma aktiviteter för eleverna i 6-12 års ålder. De två avdelningarna drivs av behörig personal med högskoleutbildning.


Sidan uppdaterades 2019-12-19