Stoby skola F-6

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Stoby skola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Mäster Olofs väg

281 44 Stoby

Telefon: 0451-26 60 91

 

 

Rektor

Joakim Ask

Telefon: 0451-26 85 09

Biträdande rektor

Anncie Bagge Carlsson

Telefon: 0451-26 85 10

Skicka meddelande till

Föräldrasamverkan

Våra föräldrar skapar möjligheter

Norra lekplatsen. Foto: G. Westlund

Om föräldrasamverkan på Stoby skola

Samrådsgruppen består av föräldrarepresentanter från varje årskurs samt lärare, fritidshemspersonal och rektor.


Gruppen sammanträder två till tre gånger varje termin och behandlar frågor som rör allt inom skolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet, lokaler, utemiljö, regler, evenemang och skolmat. Samrådsgruppen ger föräldrar möjlighet till inflytande i verksamheten.


Skolgårdens norra lekplats med sin hinderbana är ett sådant exempel, där idéer har presenterats, planerats och genomförts av föräldrar, efter beslut i samrådsgruppen.

Under ett möte t.ex. lämnades förslag från föräldrarna om vad de vill se på den här webbsidan och en ny "fixardag" utomhus planerades.


Klasslärarna bjuder regelbundet in till föräldramöten och fritidshemmet ordnar föräldrafika. Då finns möjlighet att framföra åsikter, ställa frågor och samtala om verksamheten.


För samtal om eleverna har skolan obligatoriska utvecklingssamtal och fritidshemmet erbjuder föräldrasamtal på begäran.

Sidan uppdaterades 2015-04-14