Stoby skola F-6

Välkommen till Stoby skola. En mysig byskola nära Hässleholm, som erbjuder en unik lärmiljö nära skog och natur. Eleven som lämnar Stoby skola ska med goda demokratiska värderingar kunna röra sig i olika, såväl fysiska som webbaserade, sociala sammanhang samt ha en nyfikenhet och lust att lära för livet.

Stoby skola. Foto: G. Westlund

Kontakt

Besöksadress: Mäster Olofs väg, Stoby

Rektor Ola Axelsson

0451-26 85 09, e-post Ola Axelsson

Bitr. rektor Ann Svanström

0709-717040, e-post Ann Svanström


Skicka post till skolan


Logga in

 

Login på schoolsofts

Om skolan

Stoby skola ingår i rektorsområde 6 tillsammans med Ljungdalaskolan. Stoby skola omfattar förskoleklass, årskurs 1-6 och fritidshem. Skolan ligger lantligt och naturskönt, nära Stoby kyrka. Här går cirka 120 elever i F-6 och ett fritidshem med tre avdelningar.


Byggnaderna härstammar från 1800-talet. Sockenstugan som är äldst byggdes 1827 och var då husrum för socknens fattiga och äldre. Då skolan byggdes 1851 blev Sockenstugan skolbibliotek, och så småningom blev Sockenstugan vårt mysiga och unika fritidshem för de yngsta eleverna.


Utemiljön

Vår skolgård har stora fria ytor som erbjuder en variation av lekmöjligheter. Här finns bland annat tre lekplatser, gagaplan, bandyrink, fotbollsplan, pulkabacke och hinderbana. Ängarna runt Olahus gård, skogen och närområdets lekplatser är populära promenad- och utflyktsmål för skolan och fritidshemmet.


Så här arbetar vi

I årskurs 1-3 arbetar vi med klasslärarskap och i årskurs 4-6 har vi mentorskap och ämneslärare. Klasslärare respektive mentor svarar för all uppföljning kring eleven, har huvudkontakten med vårdnadshavarna, samt är en trygghetsfaktor och en god förebild för eleverna. All personal på skolan har ett gemensamt ansvar för alla elever. Vi är tydliga med gemensamma regler och ett gemensamt förhållningssätt.


På de flesta rasterna finns det organiserade rastaktiviteter och en rastbod som eleverna kan låna lekredskap ur. Aktiviteterna leds av fritidshemmets personal.


Skolan satsar på rörelse och har varje vecka schemalagt två extra pass med rörelse i form av ett PULS- projekt i åk 3-6. Skolan har även organiserad läxhjälp en gång per vecka.


Elevhälsa

Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, specialpedagoger, speciallärare från både Ljungdalaskolan och Stoby skola, skolsköterska, kurator och skolpsykolog från Centrala barn- och elevstödsenheten. Tillsammans med övrig personal verkar Elevhälsoteamet för att uppmärksamma och se till att våra elever får det stöd de behöver. Skolan ska vara en trygg plats att vara på där det förebyggande och främjande arbetet är centralt.


Information och dokumentation

All information samt pedagogiska planeringar läggs på Schoolsoft för elever och vårdnadshavare. I Schoolsoft gör du bland annat sjuk- och friskanmälan, ledighetsansökan och lägger in om schema på fritids. Här finns också nyheter från skolan och Hässleholms kommun, inplanerade aktiviteter, filer och länkar. Även uppgifter som man har i läxa kan läggas på Schoolsoft.

 

Gott samarbete

Skriftlig individuell utvecklingsplan görs en gång per läsår. Utvecklingssamtal sker en gång per termin.

Ett gott samarbete med föräldrar till elever på Stoby skola är av största vikt för att kunna arbeta med hela individens utveckling.

Sidan uppdaterades