Föräldrasamverkan

Vid varje skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare. Där ska frågor lyftas fram som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för elever och vårdnadshavare


Forum för samråd

Gruppen består av föräldrarepresentanter från skolans olika klasser, representanter från skolans personal samt rektor. De träffas en gång per termin.


Elevråd

Gruppen består av elevrådsrepresentanter från skolans olika klasser, representanter från skolans personal samt rektor. De träffas tre gånger per termin.

Sidan uppdaterades