Besök oss

Vi tar emot många besök under ett år. De är allt från elever med föräldrar som är intresserade av att börja på skolan till studiebesök av olika grupper. Välkommen!

​Regionala besöksdagar

Under höstterminen 2021 bjuder vi på Silviaskolan in till regionala besöksdagar. Dessa informationsträffar är för dig som är vårdnadshavare till 4 – 6-åring med hörselnedsättning och intresserad av skolplacering i vår förskoleklass.

 

Våra besöksdagar

  • Torsdag 11 november, klockan 14.00-16.00
  • Torsdag 9 december, klockan 14.00-16.00

Vid besöken får du

  • Visning av våra lokaler
  • Information om skolan och det pedagogiska arbetet
  • Utrymme för frågor


Om möjligt ser vi gärna att ditt barns eventuella specialpedagog/ambulerande hörselpedagog följer med vid besöket.


När ni haft detta besök och om det blir aktuellt med skolplacering hos oss kommer du och ditt barn att bjudas in till inskolningsdagar i slutet av vårterminen.


Boka regionalt besök

Lotta Kurtsdotter, biträdande rektor

0451-26 65 32 eller skicka e-post till Lotta Kurtsdotter.


Elevbesök

Dessa besök gäller vårdnadshavare och elever där eleven kan bli aktuell för skolgång i åk 1-9. Våra rutiner för besök inför en eventuell skolplacering på Silviaskolan är följande:

  1. Familjebesök: Familjen besöker skolan och träffar rektor.
  2. Besöksdag: Eleven med föräldrar besöker skolan och deltar i undervisningen under en dag.  
  3. Besöksvecka: Eleven följer en klass under en vecka och åker skolskjuts från hemkommunen.
  4. ​Ansökan lämnas in senast 15 mars.


Familjebesök, besöksdagar och besöksveckor bokas efter överenskommelse.


Riktlinjer för skolplacering är att eleven börjar vid läsårsstart och att efter april månads utgång ska läsårets besök vara genomförda. Vi ser gärna att du är ute i god tid så att det blir en välplanerad och lugn övergång till Silviaskolan.


Boka besök

Christian Örn, rektor

0451-26 84 33 eller skicka e-post till Christian Örn.


Studiebesök

Silviaskolan tar varje år emot studiebesök från personer och organisationer som är intresserade av skolans verksamhet. Vi visar och informerar gärna om vår skola. Emellanåt kan besökskön bli lång, och då ber vi dig att vänta av hänsyn och respekt mot/för den dagliga verksamheten för elever och personal. Under rådande pandemi är vi restriktiva till besök.


Boka studiebesök

Lotta Kurtsdotter, biträdande rektor

0451-26 65 32 eller skicka e-post till Lotta Kurtsdotter.

eller

Christian Örn, rektor

0451-26 84 33 eller skicka e-post till Christian Örn.

Sidan uppdaterades