Besök oss

Vi tar emot många besök under ett år. De är allt från elever med föräldrar som är intresserade av att börja på skolan till studiebesök av olika grupper. Välkommen!

​Regionala besöksdagar

Du som är vårdnadshavare till en 5- eller 6-åring med hörselnedsättning ges möjligheten att besöka våra verksamheter. Vi erbjuder två tillfällen under hösten respektive våren.


Vid besöken får du

 • visning av våra lokaler
 • information om det pedagogiska arbetet
 • träffa pedagoger och barn/elever på förskolan respektive skolan.


Om möjligt ser vi gärna att ert barns specialpedagog följer med vid besöket.


Besöksdagar

Under höstterminen 2020 bjuder vi på Silviaskolan in till regionala besöksdagar. Dessa träffar är för dig som är målsman till 4 – 6-åring med hörselnedsättning. Under besöket finns möjlighet att ställa frågor och diskutera med pedagoger och andra föräldrar.


Tisdag den 6 oktober

Torsdag den 12 november

Klockan 14.00-16.00

Om möjligt ser vi gärna att ditt barns specialpedagog följer med vid besöket.


Under besöket

 • Ditt barn är med i undervisning i grupp för att få känna på lärandemiljön
 • Information om det pedagogiska arbetet på Silviaskolan
 • Träffa pedagoger från verksamheten
 • Visning av vår lärandemiljö
 • Ställa frågor och diskutera med pedagoger och andra föräldrar

Om möjligt ser vi gärna att ditt barns specialpedagog följer med vid besöket.


Vid frågor och/eller anmälningar kontakta biträdande rektor Lotta Kurtsdotter senast en vecka före utsatt datum på 0451-26 65 32 eller e-post lotta.kurtsdotter@hassleholm.se.


Elevbesök

Våra rutiner för besök inför en eventuell skolplacering på Silviaskolan är följande:

 1. Familjebesök: Familjen besöker skolan och träffar rektor.
 2. Provdag: Eleven med föräldrar besöker skolan och deltar i undervisningen under en dag.  
 3. Provvecka: Eleven följer en klass under en vecka och åker skolskjuts från hemkommunen.
 4. ​Ansökan lämnas in senast 15 mars.


Provdagar och besöksveckor bokas efter överenskommelse. Riktlinjer för skolplacering är att elev börjar vid läsårsstart, och att efter april månads utgång ska läsårets provbesök vara gjorda. Vi ser gärna att du är ute i god tid, så att det blir en välplanerad och lugn övergång till Silviaskolan.


Studiebesök

Silviaskolan tar varje år emot många studiebesök från personer och organisationer som är intresserade av skolans verksamhet. Vi visar och informerar gärna om vår skola. Emellanåt kan besökskön bli lång, och då ber vi dig att vänta av hänsyn och respekt mot/för den dagliga verksamheten för elever och personal.


Om du är intresserad av studiebesök kontakta:

Lotta Kurtsdotter, biträdande rektor

0451-26 65 32

eller

Christian Örn, rektor

0451-26 84 33

Sidan uppdaterades