Röinge skola F-6

Skolan ligger naturskönt i utkanten av Hässleholm.

Röinge skola Fä6, Hässleholm

Foto: Ulla Linderberth

Kontakt

Besöksadress: Blåbärsstigen 26, Hässleholm

Rektor Johan Gunnarsson

0451-26 70 00, e-post Johan Gunnarsson


Skicka post till skolan


Logga in

 

Login på Schoolsoft

Om skolan

Röinge skola har cirka 180 elever från förskoleklass till årskurs 6. Utemiljön är härlig och varierad med fotbollsplaner, basketplan, beachvolleyplan, skog och planteringar.


Så här arbetar vi

Röinge skolas ledmotiv

  • Att se och respektera varandra.
  • Att arbeta för demokrati och delaktighet.
  • Att skapa trygghet och stimulerande lärandemiljö inne och ute.
  • Att skapa meningsfyllda lärandeprocesser som ger eleverna färdigheter och verktyg för att kunna reflektera, analysera och dra egna slutsatser.

    Detta gör vi genom att:
  • arbeta tematiskt och med att träna basfärdigheter,
  • låta eleverna arbeta i olika gruppkonstellationer,
  • ha gemensamma temadagar för hela skolan, där de äldre eleverna tar ansvar för de yngre.

Sidan uppdaterades