Mala fritidshem

Välkommen till Mala fritidshem! Här finns ungefär 45 barn inskrivna.

Mala fritidshem, Bjärnum

Foto: Lena Svensson

Kontakt

Besöksadress: Pl 3168, Bjärnum

Rektor Susanne Sandqvist

0451-26 78 01, e-post Susanne Sandqvist

 

Skicka post till skolan

 

Logga in

 

Logga in på Schoolsoft

Om fritidshemmet

Mala fritidshem ligger på Mala skola som är en landsbygdsskola med elever från förskoleklass till och med skolår 6.


Skolan ligger i utkanten av byn och vi har nära till naturen. 


Ansökningsblanketter Mala fritidshem


Utemiljön

Skolgården är relativt stor och erbjuder många möjligheter, dessutom utnyttjar vi närheten till skog och natur och tar ofta utfärder utanför skolgården. I byn finns också hembygdsgården som vi har möjlighet att låna och använda till till exempel sportaktiviteter inomhus. Vi har också ett eget hönshus på skolgården.

Mala Fritids

Hönshuset på skolgården

Så här arbetar vi

Vårt mål är att barnen ska tillbringa sin tid på fritids utan stress, känna sig trygga och ha förtroende för alla runt omkring.


De ska respektera varandra och kunna förvänta sig respekt tillbaka. Språket ska vara vårdat. Barnen ska lära sig acceptera varandras olikheter. Barnen ska få utveckla sina idéer och kunna påverka verksamheten. De tränas i ansvarstagande samt i att arbeta både enskilt och i grupp.


Daglig utevistelse i vår natursköna omgivning är en stor del av verksamheten.  


Vi arbetar också med att göra barnen medvetna om vad de tränar på och lär sig på fritidshemmet.


En av våra fritidspedagoger har också en utbildning i äventyrspedagogik. I denna utbildning ingår förutom äventyr, samarbetsövningar av olika slag vilket ger barnen träning i att fungerar som grupp och lösa problem tillsammans. Något som vi anser vara viktigt för utveckling av deras sociala förmågor

Nala fritids

Sidan uppdaterades